Instytut Tathātā

Instytut Tathātā* jest badawczym i wydawniczym projektem Fundacji Hinc Sapientia.

Jego głównym zadaniem jest badanie tradycji medytacyjnych, technik mindfulness, a także szeroko rozumianego rozwoju osobistego i duchowego, ze szczególnym uwzględnieniem modelu transpersonalnego.

Zapraszamy do współpracy specjalistów zajmujących się tymi zagadnieniami, praktyków, trenerów, nauczycieli i badaczy.

Działalność Instytutu Tathātā obejmuje m.in.:

  • publikację książek
  • organizację konferencji
  • organizację spotkań
  • organizację wykładów

Tathātā (skt. tathatā तथता) – takość – w buddyzmie oznacza istotę bytu, jego głęboką naturę.

Aby Fundacja mogła realizować swoje cele statutowe, konieczne są środki, które pozwolą na jej działalność. Część z naszych projektów realizowana jest pro bono i może powstać wyłącznie dzięki wsparciu Mecenasów i Sympatyków fundacji.


Z przyjemnością informujemy o najnowszej publikacji Instytutu Tathatā działającego przy Fundacji Hinc Sapientia – to książka Jarosława Gibasa „Model transpersonalny. Podręcznik warsztatowy”, zawierająca narzędzia pracy […]

„Model transpersonalny. Podręcznik warsztatowy”