Ośrodek Medytacji Świeckiej

Ośrodek Medytacji Świeckiej ma na celu promowanie świeckiej medytacji jako skutecznego narzędzia rozwoju świadomości, poprawy jakości życia oraz radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Organizujemy warsztaty medytacyjne, prezentujemy techniki mindfulness wywodzące się z różnych tradycji duchowych, uczymy technik uważności.

Szanujemy światopogląd  i wierzenia uczestników naszych warsztatów i szkoleń, nie narzucamy rozwiązań, pokazujemy jedynie dostępne ścieżki wewnętrznego rozwoju.

Zapraszamy do wspólnej praktyki :)

Aby Fundacja mogła realizować swoje cele statutowe, konieczne są środki, które pozwolą na jej działalność. Część z naszych projektów realizowana jest pro bono i może powstać wyłącznie dzięki wsparciu Mecenasów i Sympatyków fundacji.


  Dzień z mindfulness data: 18 listopada 2017 r. miejsce: Warszawa Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56   bilet wstępu     bilet ulgowy dla […]

Dzień z mindfulness, 18.11.br. Warszawa