współpracownicy


ANDRZEJ TUZIAK

Ukończył wydział socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz wydział scenariuszowy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest autorem publikacji artykułów i recenzji między innymi w „Polityce”, „Dialogu”, „Magazynie Literacko-Artystycznym”, „Regionach”, „Tak i nie”, „Życiu Bytomskim”, „Trybunie Śląskiej”, „Miesięczniku Śląsk” czy „Fantastyce”.
Od roku jest 1990 członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a w latach 2005 – 2008 prezesem katowickiego oddziału tego Stowarzyszenia.
W latach 1994-1996 prowadził wykłady i ćwiczenia na wydziale filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z zakresu scenariopisarstwa. W latach 2006 – 2015 prowadził w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach warsztaty scenariuszowe dla początkujących scenarzystów.
Organizuje w Katowicach coroczne Pen Show Poland, czyli międzynarodowe spotkania kolekcjonerów piór wiecznych. Redaguje „Pen Show Magazine” poświęcony piórom wiecznym.