Model transpersonalny


Idea transpersonalna zakłada, że aktywność człowieka można postrzegać z perspektywy ponadosobowej (trans – poza, persona – osoba [łac.]), pod warunkiem, że jesteśmy w stanie używać tej perspektywy wraz z brakiem identyfikacji z ego. To identyczny mechanizm, w którym precyzyjnie i bez emocji dostrzegamy problemy innych osób, a ich rozwiązanie jest dla nas jasne i oczywiste, podczas gdy z własnymi problemami nie radzimy sobie już tak łatwo. Model transpersonalny oferuje szereg narzędzi pozwalających nam na wykorzystanie własnej wyobraźni, byśmy byli w stanie spojrzeć na siebie w taki sposób, jak widzimy obce nam osoby. Bo kiedy znika identyfikacja z ego, rozwiązywanie naszych problemów staje się łatwe i zaskakująco szybkie.

Ten sposób postrzegania siebie jest nie tylko obecny w dokonaniach takich badaczy jak Assagioli, Maslow czy Whitmore, ale również w wielu systemach Wschodu, jak na przykład w Bön – powstałym w Tybecie, zanim jeszcze pojawił się tam buddyzm.
Obecnie techniki pochodzące z modelu transpersonalnego stają się przedmiotem zainteresowania coraz większej grupy psychologów, psychoterapeutów, jak również psychiatrów. Okazują się niezwykle skuteczne i przydatne wszędzie tam, gdzie chcemy pomóc drugiemu człowiekowi pokonać wiele problemów o psychologicznym podłożu. Model transpersonalny ułatwia i przyśpiesza to zadanie.

Kurs „Model transpersonalny” składa się z dwóch stopni złożonych odpowiednio z trzech i czterech szkoleń :

Na kurs I stopnia MT składają się trzy 8-godzinne szkolenia poświęcone:
    – pracy na osi czasu
    – pracy na osi relacji
    – pracy na osi ról

Ukończenie kursu I stopnia pracy w modelu transpersonalnym wyposaża uczestnika w niezbędną wiedzę do efektywnego wykorzystania narzędzi i technik związanych z operowaniem na trzech podstawowych: osiach, czasu, relacji i ról. Wiedza taka daje możliwość rozwiązywania wielu dotąd „nierozwiązywalnych problemów”, zarówno we własnym życiu, jak i życiu osoby której pomagamy niezależnie od tego, czy pomoc jest ubrana w ramy psychoterapii, procesu coachingowego czy dowolnej innej formy pracy z ludźmi.
Uczestnicy kursu otrzymują każdorazowo świadectwo udziału w szkoleniu, a po zakończeniu całego cyklu – certyfikat ukończenia kursu I stopnia

Absolwenci I stopnia kursu modelu transpersonalnego mogą kontynuować naukę na kursie II stopnia MT obejmującym cztery dwudniowe szkolenia poświęcone:
– pracy na osi  motywacji
– pracy na osi świadomości
– pracy na osi archetypu
– pracy na osi transpersonalnej

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo uczestnictwa.

Warunki ukończenia kursu II stopnia:
– ukończenie wszystkich czerech szkoleń
– znalezienie czterech klientów poza kursem, odbycie z nimi sesji zakończonej pisemną rekomendacją klienta – z wykluczeniem rodziny oraz bliskich znajomych
– asysta (bezpłatna) w trzech szkoleniach 1-go stopnia(na wszystkich trzech osiach)
– nagranie audio jednej sesji (za pisemną zgodą klienta) i przedstawienie jej do oceny Jarosławowi Gibasowi
– sesja mentorska z Jarosławem Gibasem
Absolwent II stopnia kursu modelu transpersonalnego, po spełnieniu wszystkich wymagań, otrzymuje certyfikat ukończenia kursu II stopnia.

Osoby wykazujące się szczególnymi osiągnięciami w pracy z modelem transpersonalnym oraz podejmujące stałą współpracę z Fundacją Hinc Sapienta w propagowaniu modelu transpersonalnego i organizacji szkoleń z tego zakresu, uzyskują rekomendację Jarosława Gibasa i Fundacji, są również wykazane na stronie fundacji jako polecani specjaliści modelu transpersonalnego.