artykułyWiększość rynku samorozwoju: szkolenia, coachingi i podręczniki przekonują nas do tego, że należy realizować cele. Trzeba wytyczyć sobie cel, osiągalny lecz odpowiednio trudny, by jego […]

Czy na pewno musisz stawiać przed sobą cele?