dla biznesu


 

Poza szkoleniami i warsztatami o charakterze otwartym, przygotowaliśmy także specjalną ofertę z myślą o firmach. Szkolenia dla pracowników, kadry zarządzającej oraz właścicieli przedsiębiorstw pomyślane zostały tak, by jak najlepiej odpowiadać wymaganiom współczesnego świata. Synergia, praktyczne narzędzia, szerokie spojrzenie na temat, niekonwencjonalne rozwiązania – to główne wyznaczniki naszego podejścia do szkoleń biznesowych.

W zależności od potrzeb – dostosowujemy formę i zakres szkolenia do wymogów klienta. Oferujemy zarówno całodniowe szkolenia, jak i wykłady oraz warsztaty.

Za usługę wystawiamy faktury, fundacja nie jest płatnikiem VAT.