Sprzedaż – budowanie relacji z klientem


 

Szkolenie to ma na celu zwiększenie motywacji sprzedawców oraz zmianę ich rozumienia samej sprzedaży – jako czegoś więcej, niż tylko wymiana towaru za pieniądze lub wypracowanie narzuconych limitów i wyników.

Podczas szkolenia sprzedawcy zdobędą umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także dowiedzą się w jaki sposób skutecznie  zbudować zaufanie klienta do marki, aby ten został się docelowo jej ambasadorem. 

Szkolenie prowadzi Jarosław Gibas.

Szczegółowy program szkolenia wysyłamy mailem osobom zainteresowanym zakupem. Zakres tematyczny szkolenia:

Moduł 1:
Komunikacja interpersonalna w procesie sprzedaży

Moduł 2:
Inteligencja emocjonalna w procesie sprzedaży

Moduł 3:
Techniki budowania relacji w procesie sprzedaży

Moduł 4:
Storytelling w budowaniu relacji pomiędzy sprzedawcą a klientem

 

LOGISTYKA SZKOLENIA

Sugerowany harmonogram:
Moduł 1 godz. 9.00 – 10.30
przerwa kawowa
Moduł 2 godz. 10.45 – 12.15
przerwa kawowa
Moduł 3 godz. 12.30 – 14.00
przerwa na lunch
Moduł 4 godz. 15.00 – 16.30

Wymagania techniczne:
– sala szkoleniowa z ustawieniem w podkowę, uczestnicy siedzą po zewnętrznej stronie stołu,
– flipchart, projektor, nagłośnienie trenera (powyżej 24 uczestników)

Materiały szkoleniowe zapewniane przez fundację:
materiały szkoleniowe w teczkach, notatnik, długopis, świadectwo udziału w szkoleniu