Wesprzyj fundację

Aby Fundacja mogła realizować swoje cele statutowe, konieczne są środki, które pozwolą na jej działalność. Część z naszych projektów realizowana jest pro bono i może powstać dzięki wsparciu Mecenasów i Sympatyków fundacji.

Przypominamy także, że darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania – osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 proc. dochodu uzyskanego w danym roku, zaś osoby prawne do 10 proc.

Jeśli wolisz przekazać darowiznę bezpośrednio na konto fundacji, możesz to zrobić wysyłając przelew z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”:

FUNDACJA HINC SAPIENTIA
al. Korfantego 125 A
40-156 Katowice

nr konta:
mBank  54 1140 2004 0000 3402 7687 5122

Dziękujemy, że jesteście z nami

Wyświetlanie wszystkich 6 wyników