rekomendowani specjaliści


REKOMENDOWANI SPECJALIŚCI MODELU TRANSPERSONALNEGO:

MAGDALENA GRZĄDZIEL, Katowice
kontakt:
kontakt@magdalenagrzadziel.pl
magdalenagrzadziel.pl

***

KAMIL TOMALA, Katowice
kontakt:
hello@kamiltomala.pl
www.kamiltomala.pl

***

ANNA SŁOWIŃSKA, Olsztyn
kontakt:
biuro@annaslowinska.pl
www.annaslowinska.pl

***

AGNIESZKA JANOWSKA, Warszawa
kontakt:
info@upraszczanie.pl
www.upraszczanie.pl

***

AGNIESZKA OSTROWSKA, Warszawa
kontakt:
agnieszka@fundacjahs.org
www.agnieszkaostrowska.info