oferta


Fundacja Hinc Sapientia jest podmiotem ekonomii społecznej. W praktyce oznacza to, że zysk z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych. W naszym wypadku są to działania w obszarach edukacyjnych i społecznych.

Cechy odróżniające podmiot ekonomii społecznej od zwykłego przedsiębiorstwa to przede wszystkim (cyt. za: www.ekonomiaspoleczna.pl):
– wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
– oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
– specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
– możliwie wspólnotowy charakter działania;
– ograniczona dystrybucja zysków.

W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OFERUJEMY:

  • warsztaty medytacji „Medytacja dla zabieganych”
  • warsztaty medytacji dla rodziców z dziećmi „Rodzinna szkoła medytacji”
  • warsztaty medytacyjne  (jedno- i kilkudniowe)
  • szkolenia video
  • mentoring
  • kursy i szkolenia z modelu transpersonalnego
  • warsztaty dla kobiet
  • warsztaty i wykłady specjalistyczne
  • szkolenia i warsztaty dla firm