oferta


 

Fundacja Hinc Sapientia jest podmiotem ekonomii społecznej. W praktyce oznacza to, że zysk z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych. W naszym wypadku są to działania w obszarach edukacyjnych i społecznych.

 

W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OFERUJEMY:

  • warsztaty medytacyjne  (jedno- i kilkudniowe)
  • szkolenia i wykłady z zakresu inteligencji emocjonalnej
  • szkolenia i wykłady z zakresu inteligencji duchowej
  • szkolenia video
  • mentoring
  • warsztaty i wykłady specjalistyczne
  • sesje indywidualne w modelu transpersonlanym
  • indywidualne sesje medytacyjne