Model transpersonalny


Idea transpersonalna zakłada, że aktywność człowieka można postrzegać z perspektywy ponadosobowej (trans – poza, persona – osoba [łac.]), pod warunkiem, że jesteśmy w stanie używać tej perspektywy wraz z brakiem identyfikacji z ego. To identyczny mechanizm, w którym precyzyjnie i bez emocji dostrzegamy problemy innych osób, a ich rozwiązanie jest dla nas jasne i oczywiste, podczas gdy z własnymi problemami nie radzimy sobie już tak łatwo. Model transpersonalny oferuje szereg narzędzi pozwalających nam na wykorzystanie własnej wyobraźni, byśmy byli w stanie spojrzeć na siebie w taki sposób, jak widzimy obce nam osoby. Bo kiedy znika identyfikacja z ego, rozwiązywanie naszych problemów staje się łatwe i zaskakująco szybkie.

Ten sposób postrzegania siebie jest nie tylko obecny w dokonaniach takich badaczy jak Assagioli, Maslow czy Whitmore, ale również w wielu systemach Wschodu, jak na przykład w Bön – powstałym w Tybecie, zanim jeszcze pojawił się tam buddyzm.
Obecnie techniki pochodzące z modelu transpersonalnego stają się przedmiotem zainteresowania coraz większej grupy psychologów, psychoterapeutów, jak również psychiatrów. Okazują się niezwykle skuteczne i przydatne wszędzie tam, gdzie chcemy pomóc drugiemu człowiekowi pokonać wiele problemów o psychologicznym podłożu. Model transpersonalny ułatwia i przyśpiesza to zadanie.

 

 

Model transpersonalny to nie tylko narzędzie naprawy szwankującego systemu, które w coraz większym stopniu jest doceniane przez psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów czy dowolnych innych specjalistów pomagających na co dzień innym uporać się ze całą masą przygniatających i blokujących problemów. Łączy on w sobie indywidualne, jednostkowe widzenie mechanizmów jaźni obecne w psychologii, z relacyjnym, interaktywnym podejściem współzależności obecnym w socjologii.

W olbrzymim skrócie moglibyśmy powiedzieć, że o ile psychologia zajmuje się wygłaszanym przez scenicznego aktora monologiem, a socjologia dialogiem mającym miejsce między aktorami, o tyle model transpersonalny zajmuje się dialogiem, ale zachodzącym w naszym wnętrzu. Tym, na co zwrócił uwagę Fryderyk Nitsche pisząc: „ja i mnie są zawsze ze sobą w zbyt żarliwej gawędzie”. Ale nie dość na tym, bo model transpersonalny wykracza poza jedynie narzędzie do radzenia sobie z naszymi wewnętrznymi psychosocjologicznymi problemami. I owszem poświęca temu trzy, a może i cztery pierwsze osie, jednak już im dalej weń zaglądamy, tym bardziej staje się jasne, że prócz narzędzia rozwiązywania problemów jest również usystematyzowaną ścieżką ludzkiego, zrównoważonego rozwoju.
Wytycza kierunek i krok po kroku prowadzi przez życie konsekwentnie konstruując jego zasadność, spełnienie i stabilną satysfakcję, by na końcu otworzyć drzwi prowadzące do głębokiego zespolenia z naszym najgłębszym, duchowym ja. I tylko od nas zależy, czy zechcemy z tego skorzystać?

 

KURS „MODEL TRANSPERSONALNY”

Kurs „Model transpersonalny” składa się z dwóch stopni złożonych odpowiednio z trzech i czterech szkoleń :

Na kurs I stopnia MT składają się trzy 8-godzinne szkolenia poświęcone:
    – pracy na osi czasu
    – pracy na osi relacji
    – pracy na osi ról

Ukończenie kursu I stopnia pracy w modelu transpersonalnym wyposaża uczestnika w niezbędną wiedzę do efektywnego wykorzystania narzędzi i technik związanych z operowaniem na trzech podstawowych: osiach, czasu, relacji i ról. Wiedza taka daje możliwość rozwiązywania wielu dotąd „nierozwiązywalnych problemów”, zarówno we własnym życiu, jak i życiu osoby której pomagamy niezależnie od tego, czy pomoc jest ubrana w ramy psychoterapii, procesu coachingowego czy dowolnej innej formy pracy z ludźmi.
Uczestnicy kursu otrzymują każdorazowo świadectwo udziału w szkoleniu, a po zakończeniu całego cyklu – dyplom ukończenia kursu I stopnia

Absolwenci I stopnia kursu modelu transpersonalnego mogą kontynuować naukę na kursie II stopnia MT obejmującym cztery dwudniowe szkolenia poświęcone:
– pracy na osi  motywacji
– pracy na osi świadomości
– pracy na osi archetypu
– pracy na osi transpersonalnej

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo uczestnictwa.

Warunki ukończenia kursu II stopnia:
– ukończenie wszystkich czerech szkoleń
– znalezienie czterech klientów poza kursem, odbycie z nimi sesji zakończonej pisemną rekomendacją klienta – z wykluczeniem rodziny oraz bliskich znajomych
– asysta (bezpłatna) w trzech szkoleniach 1-go stopnia(na wszystkich trzech osiach)
– nagranie audio jednej sesji (za pisemną zgodą klienta) i przedstawienie jej do oceny Jarosławowi Gibasowi
– sesja mentorska z Jarosławem Gibasem
Absolwent II stopnia kursu modelu transpersonalnego, po spełnieniu wszystkich wymagań, otrzymuje certyfikat ukończenia kursu II stopnia.

Osoby wykazujące się szczególnymi osiągnięciami w pracy z modelem transpersonalnym oraz podejmujące stałą współpracę z Fundacją Hinc Sapienta w propagowaniu modelu transpersonalnego i organizacji szkoleń z tego zakresu, uzyskują rekomendację Jarosława Gibasa i Fundacji, są również wykazane na stronie fundacji jako polecani specjaliści modelu transpersonalnego.

 

KSIĄŻKA „MODEL TRANSPERSONALNY”

Książka „Model transpersonalny. Podręcznik warsztatowy” autorstwa Jarosława Gibasa miała swoją wydawniczą premierę w styczniu 2018 r. Jest dostępna zarówno w tradycyjnym formacie papierowym, jaki audiobooku oraz e-booku. Została również przetłumaczona na język angielski i w tej wersji językowej będzie dostępna wyłącznie jako e-book.