Model transpersonalny


Idea transpersonalna zakłada, że aktywność człowieka można postrzegać z perspektywy ponadosobowej (trans – poza, persona – osoba [łac.]), pod warunkiem, że jesteśmy w stanie używać tej perspektywy wraz z brakiem identyfikacji z ego. To identyczny mechanizm, w którym precyzyjnie i bez emocji dostrzegamy problemy innych osób, a ich rozwiązanie jest dla nas jasne i oczywiste, podczas gdy z własnymi problemami nie radzimy sobie już tak łatwo. Model transpersonalny oferuje szereg narzędzi pozwalających nam na wykorzystanie własnej wyobraźni, byśmy byli w stanie spojrzeć na siebie w taki sposób, jak widzimy obce nam osoby. Bo kiedy znika identyfikacja z ego, rozwiązywanie naszych problemów staje się łatwe i zaskakująco szybkie.

Ten sposób postrzegania siebie jest nie tylko obecny w dokonaniach takich badaczy jak Assagioli, Maslow czy Whitmore, ale również w wielu systemach Wschodu, jak na przykład w Bön – powstałym w Tybecie, zanim jeszcze pojawił się tam buddyzm.
Obecnie techniki pochodzące z modelu transpersonalnego stają się przedmiotem zainteresowania coraz większej grupy psychologów, psychoterapeutów, jak również psychiatrów. Okazują się niezwykle skuteczne i przydatne wszędzie tam, gdzie chcemy pomóc drugiemu człowiekowi pokonać wiele problemów o psychologicznym podłożu. Model transpersonalny ułatwia i przyśpiesza to zadanie.

Model transpersonalny to nie tylko narzędzie naprawy szwankującego systemu, które w coraz większym stopniu jest doceniane przez psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów czy dowolnych innych specjalistów pomagających na co dzień innym uporać się ze całą masą przygniatających i blokujących problemów. Łączy on w sobie indywidualne, jednostkowe widzenie mechanizmów jaźni obecne w psychologii, z relacyjnym, interaktywnym podejściem współzależności obecnym w socjologii. W olbrzymim skrócie moglibyśmy powiedzieć, że o ile psychologia zajmuje się wygłaszanym przez scenicznego aktora monologiem, a socjologia dialogiem mającym miejsce między aktorami, o tyle model transpersonalny zajmuje się dialogiem, ale zachodzącym w naszym wnętrzu. Tym, na co zwrócił uwagę Fryderyk Nitsche pisząc: „ja i mnie są zawsze ze sobą w zbyt żarliwej gawędzie”. Ale nie dość na tym, bo model transpersonalny wykracza poza jedynie narzędzie do radzenia sobie z naszymi wewnętrznymi psychosocjologicznymi problemami. I owszem poświęca temu trzy, a może i cztery pierwsze osie, jednak już im dalej weń zaglądamy, tym bardziej staje się jasne, że prócz narzędzia rozwiązywania problemów jest również usystematyzowaną ścieżką ludzkiego, zrównoważonego rozwoju. Wytycza kierunek i krok po kroku prowadzi przez życie konsekwentnie konstruując jego zasadność, spełnienie i stabilną satysfakcję, by na końcu otworzyć drzwi prowadzące do głębokiego zespolenia z naszym najgłębszym, duchowym ja. I tylko od nas zależy, czy zechcemy z tego skorzystać?

 

KSIĄŻKA „MODEL TRANSPERSONALNY”

Książka „Model transpersonalny. Podręcznik warsztatowy” autorstwa Jarosława Gibasa miała swoją wydawniczą premierę w styczniu 2018 r. Jest dostępna zarówno w tradycyjnym formacie papierowym, jaki audiobooku oraz e-booku. Została również przetłumaczona na język angielski i w tej wersji językowej będzie dostępna wyłącznie jako e-book.

Książka zawiera następujący spis treści:

Wprowadzenie
Rozdział 1 Model transpersonalny
Trochę historii – Idea transpersonalna – Skuteczność modelu transpersonalnego – Pułapka celu – Praca z cieniem – Równowaga inteligencji
Rozdział 2 Perspektywa ról i osobowości
Teoria dramaturgiczna – Warunkowanie roli – Warunkowanie osobowości – Metafora orkiestry
Rozdział 3 Modele strukturalne
Id, ego i superego – Koncepcja „ja” i „mnie” – Transpersonalne „ja”
Rozdział 4 Storytelling
Narracja klienta – Środowisko – Czas – Inni – Emocje – Osobowości
Rozdział 5 Idea separacji
Separacja pierwszego stopnia – Separacja drugiego stopnia – Perspektywa transpersonalna
Rozdział 6 Osie transpersonalne
Rozdział 7 Oś czasu
Zmiana w czasie – Osobowość poprzyszła – Zarządzanie kontekstem
Rozdział 8 Oś relacji
Wzorce kulturowe – Inteligencja emocjonalna – Komunikacja interpersonalna – Świadomość relacyjna – Aktualizacja relacji
Rozdział 9 Oś ról
Komunikowanie osobowości – Jakość osobowości – Osobowości prototypowe
Rozdział 10 Oś motywacji
Świadomość osobowości pasywnej – Bariery osobowości pasywnej – System propulsyjny – Świadomość systemu po obu stronach
Rozdział 11 Oś świadomości
Poziomy Logana – Poziomy świadomości Hawkinsa – Fale istnienia Gravesa – Strumienie self Becka
Rozdział 12 Oś archetypu
Tożsamość – Misja – Broń – Sprzymierzeńcy – Wrogowie – Cień – Historia
Rozdział 13 Oś transpersonalna
Ciało – Materia – Emocje – Myśli
Rozdział 14 Komunikacja transpersonalna
Imperatywy osobowości – Zadania w procesie – Kompetencje w procesie – Prowokowanie komunikacji i budowanie dystansu – Czas komunikacji – Uszczegółowienie wizji
Rozdział 15 Wybrane narzędzia warsztatowe
#1 Odnajdywanie prototypu – #2 Diagnoza premortem – #3 Osobowość poprzyszła – #4 Wizualizacja relacji – #5 Osobowość ekspercka – #6 Osobowość bliźniacza – #7 Kliker – #8 Imaginatywna komunikacja z osobowością – #9 Heksagon relacji – #10 List pożegnalny – #11 Tworzenie osobowości pod rolę – #12 Zatrudnienie osobowości – #13 Poziomy świadomości – #14 Przełączanie systemu propulsyjnego – #15 Definiowanie bohatera narracji – #16 Budowanie własnej historii – #17 Wzgórze życia – #18 Zdobywanie broni – #19 Wyróżniki archetypu – #21 Ukryty symbol – #20 Wypożyczenie ciała

Książka składa się z 404 stron, format B1, oprawa miękka

 

KURS „MODEL TRANSPERSONALNY”

Kurs „Model transpersonalny” składa się z dwóch stopni złożonych odpowiednio z trzech i czterech szkoleń :

Na kurs I stopnia MT składają się trzy 8-godzinne szkolenia poświęcone:
    – pracy na osi czasu
    – pracy na osi relacji
    – pracy na osi ról

Ukończenie kursu I stopnia pracy w modelu transpersonalnym wyposaża uczestnika w niezbędną wiedzę do efektywnego wykorzystania narzędzi i technik związanych z operowaniem na trzech podstawowych: osiach, czasu, relacji i ról. Wiedza taka daje możliwość rozwiązywania wielu dotąd „nierozwiązywalnych problemów”, zarówno we własnym życiu, jak i życiu osoby której pomagamy niezależnie od tego, czy pomoc jest ubrana w ramy psychoterapii, procesu coachingowego czy dowolnej innej formy pracy z ludźmi.
Uczestnicy kursu otrzymują każdorazowo świadectwo udziału w szkoleniu, a po zakończeniu całego cyklu – dyplom ukończenia kursu I stopnia

Absolwenci I stopnia kursu modelu transpersonalnego mogą kontynuować naukę na kursie II stopnia MT obejmującym cztery dwudniowe szkolenia poświęcone:
– pracy na osi  motywacji
– pracy na osi świadomości
– pracy na osi archetypu
– pracy na osi transpersonalnej

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo uczestnictwa.

Warunki ukończenia kursu II stopnia:
– ukończenie wszystkich czerech szkoleń
– znalezienie czterech klientów poza kursem, odbycie z nimi sesji zakończonej pisemną rekomendacją klienta – z wykluczeniem rodziny oraz bliskich znajomych
– asysta (bezpłatna) w trzech szkoleniach 1-go stopnia(na wszystkich trzech osiach)
– nagranie audio jednej sesji (za pisemną zgodą klienta) i przedstawienie jej do oceny Jarosławowi Gibasowi
– sesja mentorska z Jarosławem Gibasem
Absolwent II stopnia kursu modelu transpersonalnego, po spełnieniu wszystkich wymagań, otrzymuje certyfikat ukończenia kursu II stopnia.

Osoby wykazujące się szczególnymi osiągnięciami w pracy z modelem transpersonalnym oraz podejmujące stałą współpracę z Fundacją Hinc Sapienta w propagowaniu modelu transpersonalnego i organizacji szkoleń z tego zakresu, uzyskują rekomendację Jarosława Gibasa i Fundacji, są również wykazane na stronie fundacji jako polecani specjaliści modelu transpersonalnego.