Sesje indywidualne terapii transpersonalnej


 

 

Wiele problemów natury emocjonalnej, relacyjnej czy psychologicznej można rozwiązać w procesie indywidualnej pracy z klientem dobierając najbardziej skuteczną metodę wsparcia. Może nią być mentoring – co najczęściej ma miejsce zarówno w obszarze zawodowo – biznesowym, jak i w kwestiach osobistego rozwoju – w tym duchowego. Taką metodą jest również coaching – najlepiej się sprawdzający wówczas, kiedy przedmiotem pracy ma być osiągnięcie konkretnego zamierzenia, czy też dokonanie wcześniej zdefiniowanej zmiany. W przypadkach, w których przedmiotem wsparcia ma być rozwiązanie konkretnego problemu najlepiej (zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem) sprawdzają się indywidualne sesje korzystające z narzędzi modelu transpersonalnego. Wówczas zazwyczaj można się spodziewać szybkich i co najważniejsze również trwałych efektów.

Podejście w modelu transpersonalnym charakteryzuje się przekierowaniem koncentracji z „problemu” jako istoty rzeczy, na jego źródło oraz mechanizmy powstawania, w efekcie czego przedmiotem i celem pracy jest zawsze rozwiązanie problemu, a nie jego „oswojenie”. Klient w trakcie już pierwszej sesji nie tylko ma możliwość rozwiązania większości problemów, ale też otrzymuje konkretny zestaw narzędzi, które temu służą i z których może i powinien skorzystać już w trakcie samodzielnej pracy ze sobą. Zatem cykl rozwiązania problemu – co pokazuje nasza praktyka – zamyka się w jednej sesji transpersonalnej i późniejszej konsekwentnej pracy klienta z narzędziami transpersonalnymi. Stąd też sesje indywidualne w tym modelu w zdecydowanej większości przypadków kończą się na jednej – maksymalnie dwóch sesjach. Zapraszamy do skorzystania z tej formy wsparcia!

 

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY:
Przed rozpoczęciem pracy w sesji indywidualnej zawsze ma miejsce pierwsze, niezobowiązujące bezpłatne spotkanie klienta z osobą mającą prowadzić proces. Dopiero po odbyciu tego spotkania zapada decyzja co do podjęcia współpracy: klient decyduje czy wybrana osoba do prowadzenia sesji odpowiada mu pod względem komunikacyjnym, charakterologicznym oraz energetycznym. Zaś prowadzący sesję decyduje o tym, czy przedmiot pracy w sesji zgłoszony przez klienta jest właściwy do modelu pracy oraz stosowanych przez prowadzącego sesję narzędzi i technik. W celu rozpoczęcia współpracy i umówienia się na spotkanie prosimy o bezpośredni kontakt z wybraną osobą poniżej.

 

LOGISTYKA SESJI:
Sesje zazwyczaj mają miejsce w ustronnym, ale publicznym miejscu – najczęściej w kawiarni w porze, w której lokal jest najmniej uczęszczany, by zagwarantować klientowi komfort wypowiedzi, bez zagrożenia „dzielenia się treścią” z osobami trzecimi. Sesja nie powinna być krótsza niż 60 min i nie dłuższa niż 90 min. Jeśli istnieje potrzeba organizacji większej ilości sesji niż jedna, to wówczas częstotliwość spotkań nie powinna być mniejsza niż dwa – trzy tygodnie i większa niż jeden tydzień. Płatność za sesję następuje bezpośrednio po jej zakończeniu albo wcześniej przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Fundację Hinc Sapientia. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosić na pierwszym organizacyjnym spotkaniu. 

 

Specjaliści Fundacji Hinc Sapientia oferujący wsparcie w indywidualnych sesjach modelu transpersonalnego:

JAROSŁAW GIBAS

socjolog, nauczyciel. Od lat prowadzi autorskie szkolenia z obszarów inteligencji emocjonalnej (w tym zarządzania stresem), komunikacji interpersonalnej, budowania relacji czy treningi uważności: mindfulness oraz warsztaty medytacyjne. Autor wielu narzędzi pracy z klientem opartych na modelu transpersonalnym oraz kilku książek z zakresu psychosocjologii rozwoju i duchowości – w tym m. in „Życie. Następny poziom”, „Alchemia duchowego rozwoju” i „Model transpersonalny”.

zapytaj o koszt sesji/umów się na spotkanie

 

 

MAGDALENA GRZĄDZIEL

psycholog, współprowadziła terapie grupowe na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Katowicach, obecnie prowadzi terapie indywidualne w Poradni Zdrowia Psychicznego „Altermed”. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach – m.in dotyczących modeli psychoterapeutycznych. Jest certyfikowanym specjalistą modelu transpersonalnego.

zapytaj o koszt sesji/umów się na spotkanie

 

 

AGNIESZKA JANOWSKA

Specjalizuje się w uwalnianiu od ograniczających przekonań i oczekiwań społecznych.
Humor, dystans i śmiech to narzędzia, które wykorzystuje podczas pracy nad poczuciem własnej wartości czy wyborem właściwej drogi życiowej. Wyznaje zasadę, że jedyną drogą jest życie w zgodzie z własnymi wartościami. Wtedy wszystko staje się prostsze. Jest certyfikowanym specjalistą modelu transpersonalnego.

zapytaj o koszt sesji/umów się na spotkanie