Sztuka rozwiązywania problemów


 

 

Szkolenie „Sztuka rozwiązywania problemów. Jak z wykorzystaniem technik transpersonalnych pomóc sobie i innym?” zawiera sprawdzone i skuteczne metody oraz narzędzia, które pozwolą rozwiązać wiele problemów codziennego życia – od poczucia własnej wartości, poprzez poczucie winy, odrzucenie, brak akceptacji, wypalenie i brak motywacji, po budowanie zdrowych relacji oraz konstruowanie odpowiednich ról społecznych.

Główną zasadą technik transpersonalnych jest zmiana punktu widzenia – spojrzenie na  siebie oraz na sytuację z perspektywy osoby trzeciej. Wykorzystują brak identyfikacji z ego, przez co umożliwiają dokonanie wolnej od emocji diagnozy oraz skorzystanie z własnych zasobów do rozwiązania większości problemów. Idea transpersonalna zakłada, że aktywność człowieka można postrzegać z perspektywy ponadosobowej (trans – poza, persona – osoba [łac.]), pod warunkiem, że jesteśmy w stanie używać tej perspektywy wraz z brakiem identyfikacji z ego. To identyczny mechanizm, w którym precyzyjnie i bez emocji dostrzegamy problemy innych osób, a ich rozwiązanie jest dla nas jasne i oczywiste, podczas gdy z własnymi problemami nie radzimy sobie już tak łatwo.

Wszystkie stosowane podczas szkolenia narzędzia mają charakter imaginatywny – wykorzystują wyobraźnię oraz wizualizację, dzięki którym można dotrzeć do sedna problemu, a także skutecznie go przepracować.

 

Podczas szkolenia nauczysz się m.in.:
– jak rozpoznać i pokonać wewnętrznego krytyka,
– jak radzić sonie w trudnych, życiowych sytuacjach.
– jak budować zdrowie relacje
– jak unikać niepotrzebnych konfliktów
– co zrobić, by nie mieszać swoich ról społecznych i życiowych
– co to jest osobowość aktywna i pasywna i jaki mają wpływ na naszą motywację.