Terapia transpersonalna


 

Terapia transpersonalna powstała w oparciu o założenie, że człowiek nie posiada jednej osobowości, lecz jest zbiorem wielu różnych subosobowości. Łatwo zdasz sobie z tego sprawę, gdy przypomnisz sobie, jaka lub jaki jesteś w zależności od sytuacji w jakiej się znajdujesz. Bo przecież zachowujemy się inaczej w domu, w szkole lub pracy, na imprezie ze znajomymi czy na spotkaniu rodzinnym itd.
Zmiana kontekstu uruchamia odpowiednią część Ciebie i automatycznie uruchamia inne zachowanie, co innego staje się ważne, na co innego zwracasz uwagę. Jest to absolutnie naturalne i każdy tak ma. Problemy pojawiają się natomiast wtedy, gdy nie wiemy o istnieniu danej subosobowości, a ona korzystając z naszej nieświadomości zaczyna przejmować stery nad nami. Są to sytuacje,
w których mówimy: „nie mam pojęcia, nie wiem czemu tak się zachowałam”, „to było silniejsze ode mnie”, „nie miałem nad tym kontroli”, „nie byłem wtedy sobą”, „robię to nieustannie i w sumie nie wiem dlaczego” „chciałbym to zrobić, ale coś mnie blokuje” itp

Działanie i skuteczność
Narzędzia terapii transpersonalnej umożliwiają pracę z osobowościami w bardzo skuteczny sposób. Pozwalają one spojrzeć na problem z perspektywy, nabrać dystansu i znaleźć rozwiązanie, które wcześniej było zupełnie poza zasięgiem naszego patrzenia. Miarą skuteczności tej metody jest fakt, że w ciągu jednej lub dwóch sesji potrafimy rozwiązać problem, z którym pacjenci zmagają się niekiedy przez całe życie. Tą metodą możemy poradzić sobie ze zdecydowaną większością naszych życiowych problemów: związanych z pewnością siebie, relacjami, motywacją, rozwojem zawodowym, lękami czy destrukcyjnymi nawykami. To dlatego terapią transpersonalną coraz częściej zainteresowani są lekarze, psychoterapeuci, psychologowie oraz inne osoby pracujące z drugim człowiekiem.

Swój udział w rozwoju terapii transpersonalnej mieli mi.in.: sir John Withmore, Andrea Assagioli, Abraham Maslow czy Carl Gustaw Jung.

 

Metafora zegarka i zegarmistrza 

W wytłumaczeniu tego jak działa terapia transpersonalna bardzo przydatna jest metafora zegarka i zegarmistrza.
Czasami tak się zdarza, że zegarek, którego używamy od bardzo dawna – rozreguluje się albo wręcz zepsuje. Większość z nas chce go wtedy po prostu wyregulować albo wymienić na nowy.
Nikt natomiast nie będzie stawiał znaku równości między zegarkiem a zegarmistrzem. Zepsuty zegarek nie oznacza przecież, że to zegarmistrz, który go stworzył, jest zepsuty. Dodatkowo nikt też nie będzie pytał zegarka o to, czy chce być naprawiony czy nie. Decyduje o tym zegarmistrz. To podejście wyróżnia terapię transpersonalną od innych podejść do pracy z drugim człowiekiem. 
Przenosząc to na grunt pracy z człowiekiem – jeśli coś w Twoim życiu nie działa, nie funkcjonuje – jest to świadectwo tego, że po prostu stworzyłeś osobowości lub przyjąłeś role, które nie spełniają twoich oczekiwań w tym konkretnym kontekście i należy je po prostu naprawić albo stworzyć nowe. Terapeuci transpersonalni nigdy nie zakładają, że problem dotyczy całokształtu pacjenta, a jedynie jakiejś – stworzonej przez niego – konkretnej subosobowości czy roli. Chcą natomiast pomóc Ci naprawić niedziałający zegarek tj. subosobowość, która nie funkcjonuje tak jak powinna. Wtedy wszystko wraca do normy. W pracy transpersonalnej zakładamy więc, że problem, który zgłasza klient nie oznacza, że to z klientem jest coś nie w porządku, a jedynie z jakąś jego częścią – zadaniem terapii jest pomoc klientowi w odzyskaniu kontroli nad wszystkim, co składa się na jego osobowość.

 

Rdzeń terapii

Rdzeniem terapii transpersonalnej jest tzw. „Model transpersonalny” wprowadzony na rynek polski przez Jarosława Gibasa. Składa się on z 7 osi, które pozwalają rozwiązać większość problemów, które zgłaszają klienci, w ciągu zaledwie kilku sesji. 
Te osie to – oś czasu, oś ról, oś relacji, oś motywacji, oś archetypu, oś świadomości, oś transpersonalna.

 

 

 

LOGISTYKA SPOTKANIA:

Pierwsze spotkanie ma charakter informacyjny i jest bezpłatne. Po podjęciu decyzji o dalszej współpracy, klient i terapeuta spotykają się po raz drugi, na płatnym spotkaniu. Celem spotkania jest zrozumienie genezy problemu, znalezienie rozwiązania, a przede wszystkim stworzenie listy konkretnych działań, które sprawią, że problem przestanie być przeszkodą w życiu klienta. Terapeuci są osobami przygotowanymi do pracy z klientem oraz zobowiązani są do ciągłego poszerzania swojej wiedzy. W czasie terapii niezwykły nacisk stawiany jest na to, aby klient poznał i nauczył się wykorzystywać narzędzia, które pozwolą mu samodzielnie radzić sobie ze zgłaszanymi trudnościami bez konieczności umawiania kolejnych spotkań terapeutycznych.

Ilość spotkań
Długość procesu terapeutycznego zależy od złożoności problemu zgłaszanego przez klienta, jednak w większości przypadków zamyka się pomiędzy jedną, a maksymalnie trzema sesjami.

Czas trwania sesji
Sesja procesu transpersonalnego nie powinna być krótsza niż 60 min. i dłuższa niż 90 min. Czas między kolejnymi sesjami nie powinien być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 21 dni.

Miejsce spotkań
Zalecamy, aby spotkania odbywały się  na żywo (w Katowicach  lub Warszawie), jednak w zależności od możliwości i potrzeb klienta istnieje możliwość pracy online, przez Skype.

 

TERAPEUCI:

Agnieszka Janowska
Specjalizuje się w uwalnianiu od ograniczających przekonań i oczekiwań społecznych. Terapeuta TSR. Humor, dystans i śmiech to narzędzia, które wykorzystuje podczas pracy nad poczuciem własnej wartości czy wyborem właściwej drogi życiowej. Wyznaje zasadę, że jedyną drogą jest życie w zgodzie z własnymi wartościami. Wtedy wszystko staje się prostsze. Jest certyfikowanym specjalistą modelu transpersonalnego.
Prowadzi gabinet w Warszawie.

Jarosław Gibas
Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej i duchowej, psychosocjologii zmiany oraz modelu transpersonalnego. Prowadzi Akademię Terapii Transpersonalnej,  uczy także warsztatowych technik mindfulness oraz medytacji świeckiej.
Jest autorem książek: „Model transpersonalny. Podręcznik warsztatowy” (Instytut Tathata 2018), „Pokonaj stres z Kaizen” (Sensus 2013), „Życie. Następny poziom” (OnePress 2015, wydanie 2 – Sensu 2019), „Motocyklizm. Droga do mindfulness” (Sensus 2016), „Alchemia duchowego rozwoju. Inteligencja duchowa dla zaawansowanych” (Sensus 2017 r.), „Święty spokój. Instrukcja obsługi emocji” (Sensus 2018), „Mantra ciszy. 7 ścieżek duchowego rozwoju” (Sensus 2019), „Totem. Jak zbudować poczucie własnej wartości?” (Sensus 2020)