Terapia transpersonalna


 

We współpracy z gabinetem terapii  naturalnych „Locus”. Sesje odbywają się w Katowicach i w Warszawie lub za pośrednictwem komunikatora Skype.

Terapia transpersonalna powstała w oparciu o założenie, że człowiek nie posiada jednej osobowości, lecz jest zbiorem wielu różnych subosobowości. Łatwo zdasz sobie z tego sprawę, gdy przypomnisz sobie, jaka lub jaki jesteś w zależności od sytuacji w jakiej się znajdujesz. Bo przecież zachowujemy się inaczej w domu, w szkole lub pracy, na imprezie ze znajomymi czy na spotkaniu rodzinnym itd.
Zmiana kontekstu uruchamia odpowiednią część Ciebie i automatycznie uruchamia inne zachowanie, co innego staje się ważne, na co innego zwracasz uwagę. Jest to absolutnie naturalne i każdy tak ma. Problemy pojawiają się natomiast wtedy, gdy nie wiemy o istnieniu danej subosobowości, a ona korzystając z naszej nieświadomości zaczyna przejmować stery nad nami. Są to sytuacje,
w których mówimy: „nie mam pojęcia, nie wiem czemu tak się zachowałam”, „to było silniejsze ode mnie”, „nie miałem nad tym kontroli”, „nie byłem wtedy sobą”, „robię to nieustannie i w sumie nie wiem dlaczego” „chciałbym to zrobić, ale coś mnie blokuje” itp

Działanie i skuteczność
Narzędzia terapii transpersonalnej umożliwiają pracę z osobowościami w bardzo skuteczny sposób. Pozwalają one spojrzeć na problem z perspektywy, nabrać dystansu i znaleźć rozwiązanie, które wcześniej było zupełnie poza zasięgiem naszego patrzenia. Miarą skuteczności tej metody jest fakt, że w ciągu jednej lub dwóch sesji potrafimy rozwiązać problem, z którym pacjenci zmagają się niekiedy przez całe życie. Tą metodą możemy poradzić sobie ze zdecydowaną większością naszych życiowych problemów: związanych z pewnością siebie, relacjami, motywacją, rozwojem zawodowym, lękami czy destrukcyjnymi nawykami. To dlatego terapią transpersonalną coraz częściej zainteresowani są lekarze, psychoterapeuci, psychologowie oraz inne osoby pracujące z drugim człowiekiem.

Swój udział w rozwoju terapii transpersonalnej mieli mi.in.: sir John Withmore, Andrea Assagioli, Abraham Maslow czy Carl Gustaw Jung.

 

Rdzeń terapii

Rdzeniem terapii transpersonalnej jest tzw. „Model transpersonalny” wprowadzony na rynek polski przez Jarosława Gibasa. Składa się on z 7 osi, które pozwalają rozwiązać większość problemów, które zgłaszają klienci, w ciągu zaledwie kilku sesji. 
Te osie to – oś czasu, oś ról, oś relacji, oś motywacji, oś archetypu, oś świadomości, oś transpersonalna.

 

 

 

LOGISTYKA SPOTKANIA:

Pierwsze spotkanie ma charakter informacyjny i jest bezpłatne. Po podjęciu decyzji o dalszej współpracy, klient i terapeuta spotykają się po raz drugi, na płatnym spotkaniu. Celem spotkania jest zrozumienie genezy problemu, znalezienie rozwiązania, a przede wszystkim stworzenie listy konkretnych działań, które sprawią, że problem przestanie być przeszkodą w życiu klienta. Terapeuci są osobami przygotowanymi do pracy z klientem oraz zobowiązani są do ciągłego poszerzania swojej wiedzy. W czasie terapii niezwykły nacisk stawiany jest na to, aby klient poznał i nauczył się wykorzystywać narzędzia, które pozwolą mu samodzielnie radzić sobie ze zgłaszanymi trudnościami bez konieczności umawiania kolejnych spotkań terapeutycznych.

Ilość spotkań
Długość procesu terapeutycznego zależy od złożoności problemu zgłaszanego przez klienta, jednak w większości przypadków zamyka się pomiędzy jedną, a maksymalnie trzema sesjami.

Czas trwania sesji
Sesja procesu transpersonalnego nie powinna być krótsza niż 60 min. i dłuższa niż 90 min. Czas między kolejnymi sesjami nie powinien być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 21 dni.

*

TERAPEUCI:

Agnieszka Janowska
Psychoterapeutka w modelu transpersonalnym, superwizorka specjalistów transpersonalnych. W swojej praktyce terapeutycznej sięga również do medytacji i kinezjologii, co pozwala na przepracowanie różnego rodzaju stresów i blokad z poziomu ciała, umysłu i energii. Wyznaje zasadę, że jedyną drogą jest życie w zgodzie własnymi wartościami. Wtedy wszystko jest prostsze. Prowadzi terapię transpersonalną w Warszawie.

Umów spotkanie:
Agnieszka Janowska
aga@fundacjahs.org
tel. 600 097 480

Jarosław Gibas
Terapeuta w modelu transpersonalnym, prowadzi autorskie szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej i duchowej, psychosocjologii zmiany oraz modelu transpersonalnego. Uczy warsztatowych technik mindfulness oraz medytacji świeckiej. Jest autorem wielu książek z zakresu inteligencji emocjonalnej i duchowej, rozwoju osobistego, terapii transpersonalnej oraz psychologii zmiany. Prowadzi terapię transpersonalną w Katowicach.

Umów spotkanie:
Jarosław Gibas
jarek@fundacjahs.org
tel. 664 768 464