Zarządzanie emocjami


 

Korzystanie z własnego systemu emocjonalnego jest umiejętnością, którą dzisiaj przypisujemy do zasobów inteligencji emocjonalnej. Określa się tym mianem naszą zdolność do rozumienia i świadomego korzystania ze świata emocji, zdolność do zarządzania tym światem i czerpania z jego istnienia wszelkich korzyści, przy jednoczesnym ograniczaniu lub wyeliminowaniu wszelkich krzywd, które sobie wyrządzamy wraz z brakiem powyższych umiejętności.

Uznaje się, że inteligencja emocjonalna jest jedną z kluczowych umiejętności zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym. Odpowiada ona za budowanie relacji z innymi, tworzenie skutecznych zespołów, a także własny, harmonijny rozwój. Jednak co najważniejsze – nie jest zarezerwowana jedynie dla tych, którzy mają do niej wrodzony talent. Można się jej nauczyć. Dlatego też przygotowaliśmy całodniowe szkolenie z zakresu inteligencji emocjonalnej (EQ) oraz technik radzenia sobie z emocjami. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

– w jaki sposób powstają emocje i dlaczego nasz emocjonalny system skłania nas do konkretnych zachowań i jak się przed nimi możemy ustrzec. Poznasz również zaskakujące atawizmy emocjonalne – źródła naszych podświadomych decyzji, których fundamentem stają się niekontrolowane emocje – oraz sposoby na to, jak sobie z nimi radzić.
– jak regulować najczęściej pojawiające się emocji oraz prowokowane nimi procesy myślowe
– w jaki sposób system emocjonalny wpływa na nasze społeczne role oraz budowanie relacji oraz poznasz narzędzia skutecznego rozwiązywania wielu relacyjnych problemów
– jakie są proste i efektywne sposoby zmiany przekonań własnych i innych.  
-jakie są techniki zarządzania emocjonalnym systemem i to zarówno w sytuacjach towarzyskich, czy prywatnych, jak i w kontekście zawodowym
– dlaczego ludzie tak często poddają się emocjonalnym reakcjom i jak temu zaradzić. 
– o praktycznych umiejętnościach i wiedzy, którą możemy zaczerpnąć z wielowiekowej tradycji religijnej lub filozoficznej najstarszych systemów, w których wypracowano wciąż aktualne sposoby radzenia sobie z emocjami.

Szkolenie prowadzi Jarosław Gibas.

 

foto: Alexas_Fotos/pexels.com