Zarządzanie emocjami


 

Korzystanie z własnego systemu emocjonalnego jest umiejętnością, którą dzisiaj przypisujemy do zasobów inteligencji emocjonalnej. Określa się tym mianem naszą zdolność do rozumienia i świadomego korzystania ze świata emocji, zdolność do zarządzania tym światem i czerpania z jego istnienia wszelkich korzyści, przy jednoczesnym ograniczaniu lub wyeliminowaniu wszelkich krzywd, które sobie wyrządzamy wraz z brakiem powyższych umiejętności.

Uznaje się, że inteligencja emocjonalna jest jedną z kluczowych umiejętności zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym. Odpowiada ona za budowanie relacji z innymi, tworzenie skutecznych zespołów, a także własny, harmonijny rozwój. Jednak co najważniejsze – nie jest zarezerwowana jedynie dla tych, którzy mają do niej wrodzony talent. Można się jej nauczyć. Dlatego też przygotowaliśmy całodniowe szkolenie z zakresu inteligencji emocjonalnej (EQ) oraz technik radzenia sobie z emocjami. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

– w jaki sposób powstają emocje
– dlaczego nasz emocjonalny system skłania nas do konkretnych zachowań i jak się przed nimi możemy ustrzec
– jakie są źródła naszych podświadomych decyzji, których fundamentem stają się niekontrolowane emocje
– jak regulować najczęściej pojawiające się emocje oraz prowokowane nimi procesy myślowe
– w jaki sposób system emocjonalny wpływa na nasze społeczne role oraz na budowanie relacji 
– jakie są skuteczne narzędzia rozwiązywania emocjonalnych problemów
– jakie są proste i efektywne sposoby zmiany przekonań własnych i innych 
– jakie są techniki zarządzania emocjonalnym systemem i to zarówno w sytuacjach towarzyskich, prywatnych, jak i w kontekście zawodowym
– dlaczego ludzie tak często poddają się emocjonalnym reakcjom i jak temu zaradzić.