Zarządzanie emocjami


 

Korzystanie z własnego systemu emocjonalnego jest umiejętnością, którą dzisiaj przypisujemy do zasobów inteligencji emocjonalnej. Określa się tym mianem naszą zdolność do rozumienia i świadomego korzystania ze świata emocji, zdolność do zarządzania tym światem i czerpania z jego istnienia wszelkich korzyści, przy jednoczesnym ograniczaniu lub wyeliminowaniu wszelkich krzywd, które sobie wyrządzamy wraz z brakiem powyższych umiejętności.

Uznaje się, że inteligencja emocjonalna jest jedną z kluczowych umiejętności zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym. Odpowiada ona za budowanie relacji z innymi, tworzenie skutecznych zespołów, a także własny, harmonijny rozwój. Jednak co najważniejsze – nie jest zarezerwowana jedynie dla tych, którzy mają do niej wrodzony talent. Można się jej nauczyć. Dlatego też przygotowaliśmy całodniowe szkolenie z zakresu inteligencji emocjonalnej (EQ) oraz technik radzenia sobie z emocjami. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:
– jakie są źródła emocji,
– co to jest emocjonalna baza nawyków,
– jakie są kroki skutecznego zarządzania emocjami,
– co łączy nasze emocje i przekonania,
– czym są zdezaktualizowane strategie,
– jak wyglądają poziomy komunikacji emocjonalnej.

Szkolenie prowadzi Jarosław Gibas.

 

foto: Alexas_Fotos/pexels.com