Instytut Tathātā


 

Instytut Tathātā* jest badawczym i wydawniczym projektem Fundacji Hinc Sapientia. Jego głównym zadaniem jest badanie tradycji medytacyjnych, technik mindfulness, a także szeroko rozumianego rozwoju osobistego i duchowego, ze szczególnym uwzględnieniem modelu transpersonalnego.
Zapraszamy do współpracy specjalistów zajmujących się tymi zagadnieniami, praktyków, trenerów, nauczycieli i badaczy.

Działalność Instytutu Tathātā obejmuje m.in.:
• publikację książek
• organizację konferencji
• organizację spotkań
• organizację wykładów

*  Tathātā (skt. tathatā तथता) – takość – w buddyzmie oznacza istotę bytu, jego głęboką naturę.Realia

 

REALIZACJE:

wydanie książki Jarosława Gibasa „Model transpersonalny. Podręcznik warsztatowy”, styczeń 2018

 

 

***

Aby Fundacja mogła realizować swoje cele statutowe, konieczne są środki, które pozwolą na jej działalność. Część z naszych projektów realizowana jest pro bono i może powstać wyłącznie dzięki wsparciu Mecenasów i Sympatyków fundacji.