2023.04.15 Akademia Terapii Transpersonalnej – oś archetypu

697,00 

Opis

Akademia Terapii Transpersonalnej

Praca na osi archetypu

prowadzą:
Jarosław Gibas i Agnieszka Janowska

data:
15.04.2023

miejsce:
Centrum Biznesowo – Konferencyjne „Ogrodowa 58”
ul. Ogrodowa 58
Warszawa
sala „Londyn”

 

OŚ ARCHETYPU

Ta oś bada naszą zdolność do spójnego budowania swojego archetypu: takiej konfiguracji osobowości, która jest dostępna wyłącznie z poziomu kreacji tychże. W tym obszarze i na tym poziomie samopoznania zajmujemy się taką konstrukcją osobowości, by w jej efekcie powstał prawdziwy, spójny i skuteczny archetyp. Kompletna, wiarygodna i zgodna ze stanem rzeczywistym osobowość z jednej strony musi budzić zaufanie innych, a z drugiej strony jest adekwatna do wszelkich predyspozycji, talentów i właściwości zainteresowanego. Praca na tej osi nie polega na odnajdywaniu i rozwiązywaniu problemów, ale na zdobywaniu umiejętności konstruowania – życiowej misji, poczucia właściwego, spełnionego istnienia, takiego zestawu cech, właściwości i atrybutów, które będą stanowiły niewyczerpane źródło energii oraz drogowskaz dla naszej aktywności. Na tej osi dokonuje się nieodwracalna zmiana systemu i całkowite przewartościowanie dotychczasowej percepcji siebie.