2022.10.08 Akademia Terapii Transpersonalnej – oś czasu

697,00 

Opis

Akademia Terapii Transpersonalnej

Praca na osi czasu

prowadzą:
Jarosław Gibas i Agnieszka Janowska

data:
08.10.2022

miejsce:
Centrum Biznesowo – Konferencyjne „Ogrodowa 58”
ul. Ogrodowa 58
Warszawa
sala „Londyn”

 

OŚ CZASU

Punktem wyjścia pracy na osi czasu jest założenie, że do każdego istotnego wydarzenia, okresu czy odcinka naszego życia jest przypisana nasza określona osobowość. Zgodnie z tym założeniem posiadamy szereg osobowości: przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, które różnią się one od siebie wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami oraz poziomem świadomości. W takim ujęciu można się uczyć również od osobowości przyszłych, takich, które dopiero zostaną stworzone – jeśli wyobrażę sobie siebie za dziesięć lat i zapytam, co dzisiaj powinienem zrobić, aby osiągnąć zamierzony cel, to najprawdopodobniej dostanę precyzyjną odpowiedź.
Istnieje cały system komunikowania osobowości na linii czasu. Uzyskamy w ten sposób niezbędne informacje do podejmowania odpowiednich decyzji, a także będziemy w stanie rozwiązywać wiele problemów zaimplementowanych nam w dzieciństwie, które dzisiaj utrudniają nam życie. To idealna metoda na pokonanie takich potworów, jak np. wewnętrzny krytyk, wymagający perfekcjonista, którego oczekiwań nie sposób spełnić, czy też osobowość katująca nas poczuciem bezradności w najmniej oczekiwanych, życiowych sytuacjach.