2023.03.11 Akademia Terapii Transpersonalnej – oś świadomości

697,00 

Opis

Akademia Terapii Transpersonalnej

Praca na osi świadomości

prowadzą:
Jarosław Gibas i Agnieszka Janowska

data:
11.03.2023

miejsce:
Centrum Biznesowo – Konferencyjne „Ogrodowa 58”
ul. Ogrodowa 58
Warszawa
sala „Londyn”

 

OŚ ŚWIADOMOŚCI

Oś ta wskazuje poziom oraz kierunek rozwoju naszej świadomości. Posługujemy się tutaj prostym założeniem: nasze osobowości posługują się różnymi poziomami świadomości, co ujawnia się w ich stosunku do określonych obszarów życia: inności, natury, zaufania wobec własnego, wyższego „ja” czy też możliwości kontaktu z istotą duchowości. Kolejne poziomy stratyfikujące świadomość porządkujemy w modelu transpersonalnym, posiłkując się pracami takich badaczy, jak: David Hawkins, który opracował strukturę poziomów świadomości, Clare W. Graves, który pracował nad teorią faz istnienia, czy też Don Beck, który badał proces ewolucji ludzkiej świadomości, w efekcie czego opracował diagram strumieni „self”. W pracy na osi świadomości istotne jest, aby dostrzec klucz w postrzeganiu dynamiki rozwoju naszej świadomości, a co za tym idzie nabyć umiejętność diagnozy konkretnych problemów w kontekście rozumienia, jaki poziom świadomości je generuje. W tej osi rozwiązanie znajduje się zawsze na poziomach przewyższających te, które są za dany problem odpowiedzialne. Pomoc zatem nadchodzi zawsze z poziomu wyższego, stąd tak istotne jest by osoba prowadząca proces transpersonalny na tej osi sama wcześniej odbyła tę fascynującą podróż w głąb naszej świadomości.