2023.06.03 Akademia Terapii Transpersonalnej – oś transpersonalna

697,00 

Opis

Akademia Terapii Transpersonalnej

Praca na osi transpersonalnej

prowadzą:
Jarosław Gibas i Agnieszka Janowska

data:
03.06.2023

miejsce:
Centrum Biznesowo – Konferencyjne „Ogrodowa 58”
ul. Ogrodowa 58
Warszawa
sala „Londyn”

 

OŚ TRANSPERSONALNA

Na tym poziomie wkraczamy na poziom duchowy, gdzie muszą się dokonać dwa procesy: separacja i ponowne połączenie. Pierwszy z nich jest warunkiem odzyskania władzy nad tym, co odseparowane. Twórca jest w stanie zarządzać swoim dziełem jedynie wówczas, kiedy nie uważa się za własne dzieło. Jeśli spojrzymy z tej perspektywy na własne emocje, ciało, umysł, czy całą materię, zdobywamy wówczas zdolność nowej jakości korzystania z tych wszystkich rzeczy. Stajemy się ich świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami. Widzimy wyraźnie dlaczego określone działanie nie przynosi oczekiwanego efektu. I dopiero wówczas nadchodzi pora na drugi proces – ponownego zjednoczenia. Uzyskania jedności i spójności ciała, umysłu, emocji i myśli. Ale już w zupełnie nowej, odmienionej i precyzyjnie funkcjonującej formie. Mimo, iż powyższy model separacji i połączenia przewija się we wszystkich systemach, tradycjach i religiach, traktujemy go tutaj wyłącznie w kontekście psychologicznych i socjologicznych mechanizmów zarządzania własnym istnieniem.