Indywidualna sesja terapii transpersonalnej

350,00 

Kategoria:

Opis

Pierwsze spotkanie ma charakter informacyjny i bezpłatne. Po podjęciu decyzji o dalszej współpracy, klient i terapeuta spotykają się po raz drugi, na płatnym spotkaniu. Celem spotkania jest zrozumienie genezy problemu, znalezienie rozwiązania, a przede wszystkim stworzenie listy konkretnych działań, które sprawią, że problem przestanie być przeszkodą w życiu klienta. Terapeuci są osobami przygotowanymi do pracy z klientem oraz zobowiązani są do ciągłego poszerzania swojej wiedzy. W czasie terapii niezwykły nacisk stawiany jest na to, aby klient poznał i nauczył się wykorzystywać narzędzia, które pozwolą mu samodzielnie radzić sobie ze zgłaszanymi trudnościami bez konieczności umawiania kolejnych spotkań terapeutycznych.

 

TERAPEUCI:

Magdalena Grządziel
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji. Prowadzi terapie indywidualne w Poradni Zdrowia Psychicznego „Altermed” oraz w prywatnym gabinecie w Katowicach, współprowadziła terapie grupowe na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Katowicach. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach – m.in dotyczących modeli psychoterapeutycznych, prowadzi bloga o tematyce związanej z psychologią.  Jest certyfikowanym specjalistą modelu transpersonalnego.

Agnieszka Janowska
Specjalizuje się w uwalnianiu od ograniczających przekonań i oczekiwań społecznych. Terapeuta TSR. Humor, dystans i śmiech to narzędzia, które wykorzystuje podczas pracy nad poczuciem własnej wartości czy wyborem właściwej drogi życiowej. Wyznaje zasadę, że jedyną drogą jest życie w zgodzie z własnymi wartościami. Wtedy wszystko staje się prostsze. Jest certyfikowanym specjalistą modelu transpersonalnego.

Mikołaj Centkowski
Student medycyny, współzałożyciel startupu Sculo 3D. Jest certyfikowanym specjalistą modelu transpersonalnego. Obecnie kształci się na studium terapii dzieci i młodzieży. Jest liderem projektu Trening Transpersonalny. Specjalizuje się w pracy z nastolatkami, młodymi dorosłymi oraz sportowcami. 

 

Ilość spotkań
Długość procesu terapeutycznego zależy od złożoności problemu zgłaszanego przez klienta, jednak w większości przypadków zamyka się pomiędzy jedną, a maksymalnie trzema sesjami.

Czas trwania sesji
Sesja procesu transpersonalnego nie powinna być krótsza niż 60 min. i dłuższa niż 90 min. Czas między kolejnymi sesjami nie powinien być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 21 dni.

Miejsce spotkań
Zalecamy, aby spotkania odbywały się  na żywo (w Katowicach, Wrocławiu  lub Warszawie), jednak w zależności od możliwości i potrzeb klienta istnieje możliwość pracy online, przez Skype.

 

Przy zamówieniu wskaż terapeutę, z którym chcesz pracować.