trzeba ćwiczyć umysł w subtelności i zręcznie go wyostrzyć

Zestawy

Fundacja Hinc Sapientia