trzeba ćwiczyć umysł w subtelności i zręcznie go wyostrzyć

Fundacja Hinc Sapientia