projekty


Fundacja Hinc Sapientia w ramach swojej działalności statutowej realizuje projekty, które mają na celu badanie oraz popularyzację różnych form rozwoju, samodoskonalenia oraz wzrostu świadomości.

INSTYTUT TATHATA zajmuje się badaniem tradycji medytacyjnych, technik mindfulness, a także szeroko rozumianego rozwoju osobistego i duchowego, ze szczególnym uwzględnieniem modelu transpersonalnego.

OŚRODEK MEDYTACJI ŚWIECKIEJ ma na celu promowanie świeckiej medytacji jako skutecznego narzędzia rozwoju świadomości, poprawy jakości życia oraz radzenia sobie ze stresem i emocjami.

KidsMindfulness ma na celu przybliżenie dzieciom w lekki i przystępny sposób technik uważności, koncentracji i relaksacji, dzięki czemu będą mogły lepiej radzić sobie z nauką, emocjami i relacjami. Realizowany jest na terenie Wrocławia, w formie cyklicznych zajęć dla dzieci w wieku 6-9 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są przez odpowiednio do tego przygotowanych instruktorów i nauczycieli.