trzeba ćwiczyć umysł w subtelności i zręcznie go wyostrzyć

Prowadzona praktyka uważności

Fundacja Hinc Sapientia