trzeba ćwiczyć umysł w subtelności i zręcznie go wyostrzyć

Sesje indywidualne

Fundacja Hinc Sapientia