Akademia Terapii Transpersonalnej


 

Akademia Terapii Transpersonalnej to jedyny w Polsce program szkoleniowy, uczący od podstaw narzędzi i technik transpersonalnych. Szkolenie adresowane jest do osób, chcących w skuteczny sposób pracować z klientami indywidualnymi, sportowcami, przedsiębiorcami, a także tych, którzy poszukują narzędzi do efektywnej pracy z samym sobą.
Szkolenie odbywa się w komfortowej, kameralnej grupie. Jest ono odpowiedzią na problem jakim jest częsta bezsilność lub brak odpowiednich narzędzi do pracy z drugim człowiekiem oraz długi czas trwania klasycznej psychoterapii, który zgłaszają nam odbiorcy naszych szkoleń. Akademia Terapii Transpersonalnej jest szkoleniem kompletnym i wystarczającym do skutecznej pomocy sobie, najbliższym i swoim klientom.

Pełny kurs terapii transpersonalnej obejmuje 7 całodniowych szkoleń. Sumaryczna ilość godzin zawiera się w 28 modułach szkoleniowych po 1,5 godz. każdy, co daje łączną ilość 42 godzin zegarowych. Każdy z dni szkoleniowych zawiera część teoretyczną w formie wykładu, jak i część praktyczną pod postacią ćwiczeń w rotujących zespołach 3-osobowych (klient – terapeuta – supervisor).

Dodatkowym elementem szkolenia jest indywidualna sesja demonstracyjna zakończona omówieniem wykorzystanych narzędzi i technik oraz feedbackiem grupy. 

 

 

AKADEMIA TERAPII TRANSPERSONALNEJ

Etap 1
Składa się z trzech dni szkoleniowych i zawiera wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne z zakresu:
1. Wprowadzenia do modelu transpersonalnego oraz osi czasu.
2. Osi ról
3. Osi relacji
 
Etap 2
Składa się z czterech dni szkoleniowych i zawiera wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne z zakresu:
4. Osi motywacji
5. Osi świadomości
6. Osi archetypu
7. Osi transpersonalnej
 

Uzupełnieniem kursu jest PODRĘCZNIK WARSZTATOWY „MODEL TRANSPERSONALNY”

Po każdym szkoleniu wydawane są świadectwa uczestnictwa.

Po zaliczeniu całego programu, uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia Akademii Terapii Transpersonalnej. Upoważnia to do stosowania w pracy metod i narzędzi modelu transpersonalnego, nie jest jednak równoznaczny z uzyskaniem uprawnień certyfikowanego terapeuty transpersonalnego. 

 

PROCES CERTYFIKACJI TERAPEUTY TRANSPERSONALNEGO:

Aby uzyskać uprawnienia terapeuty transpersonalnego, konieczne jest spełnienie poniższych warunków:
1. Decyzja superiwizorów o dopuszczeniu do certyfikacji.
2. Ukończenie Akademii Terapii Transpersonalnej.
3. W ciągu roku od zakończenia kursu, przeprowadzenie w modelu transpersonalnym co najmniej 50 sesji w modelu transpersonalnym (około 1 sesji tygodniowo), z czego 80% sesji powinno być sesjami odpłatnymi.
4. W ciągu roku od zakończenia kursu, raz na pół roku osoba ubiegająca się o certyfikat zobowiązana jest przesłać zarejestrowaną sesję do superwizora w celu otrzymania informacji zwrotnej na temat przebiegu sesji.
5. W ciągu roku od zakończenia kursu, raz na kwartał osoba ubiegająca się o certyfikat zobowiązana jest do sesji superwizyjnej, mającej na celu na analizę zdolności, rozwoju oraz pracy z klientem.
6. Uzyskanie pozytywnej, pisemnej opinii od superwizora.

Po spełnieniu w/w warunków uczestnik otrzymuje certyfikat TERAPEUTY TRANSPERSONALNEGO, który potwierdza jego umiejętności i kompetencje oraz pozwala na stosowanie modelu w terapii.
Osoby, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji, znajdą się również w wykazie terapeutów transpersonalnych na naszej stronie:

LISTA CERTYFIKOWANYCH TERAPEUTÓW TRANSPERSONALNYCH

*
Superwizje prowadzi Agnieszka Janowska – terapeuta TSR, terapeuta transpersonalny. Specjalizuje się w uwalnianiu od ograniczających przekonań i oczekiwań społecznych. Humor, dystans i śmiech to narzędzia, które wykorzystuje podczas pracy nad poczuciem własnej wartości czy wyborem właściwej drogi życiowej. Wyznaje zasadę, że jedyną drogą jest życie w zgodzie z własnymi wartościami. Wtedy wszystko staje się prostsze.