Akademia Terapii Transpersonalnej


7 osi transpersonalnych

Akademia Terapii Transpersonalnej jest wspólnym projektem edukacyjnym Fundacji Hinc Sapientia oraz Fundacji Upraszczanie. To jedyny w Polsce program szkoleniowy, uczący od podstaw narzędzi i technik transpersonalnych. Szkolenie adresowane jest do osób chcących w skuteczny sposób pracować z klientami indywidualnymi, sportowcami, przedsiębiorcami, a także do tych, którzy poszukują narzędzi do efektywnej pracy z samym sobą.
Szkolenie odbywa się w komfortowej, kameralnej grupie. Jest ono odpowiedzią na problem jakim jest częsta bezsilność lub brak odpowiednich narzędzi do pracy z drugim człowiekiem oraz długi czas trwania klasycznej psychoterapii, który zgłaszają nam odbiorcy naszych szkoleń. Akademia Terapii Transpersonalnej jest szkoleniem kompletnym i wystarczającym do skutecznej pomocy sobie, najbliższym i swoim klientom.

Pełny kurs terapii transpersonalnej obejmuje 7 całodniowych szkoleń oraz 2 dni zajęć praktycznych. Każdy z dni szkoleniowych zawiera część teoretyczną w formie wykładu, jak i część praktyczną pod postacią ćwiczeń w rotujących zespołach 3-osobowych (klient – terapeuta – supervisor). Dodatkowym elementem szkolenia jest indywidualna sesja demonstracyjna zakończona omówieniem wykorzystanych narzędzi i technik oraz feedbackiem grupy. 

Po każdym szkoleniu wydawane są świadectwa uczestnictwa.

Po zaliczeniu całego programu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii Terapii Transpersonalnej, nie jest jednak ono równoznaczne z uzyskaniem uprawnień certyfikowanego terapeuty transpersonalnego. 

Pogram kursu obejmuje:

Etap 1
1. Wprowadzenia do modelu transpersonalnego oraz praca na osi czasu
2. Oś relacji
3. Oś ról
4. warsztat praktyczny

Etap 2
5. Oś motywacji
6. Oś świadomości
7. Oś archetypu
8. warsztat praktyczny
9. Oś transpersonalna

UWAGA! Kurs stanowi spójną całość, dlatego ważna jest kolejność szkoleń. Każde z nich jest kontynuacją i rozwinięciem metody transpersonalnej. Nie ma zatem możliwości dowolnego wybierania szkoleń, w jakich bierze się udział. 

WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE:

  1. Jak poradzić sobie z pułapkami umysłu?
  2. Podstawy medytacji świeckiej
  3. Doświadczenia zapisane w ciele – zauważ i puść
  4. Żyj harmonijnie – praca z myślami i emocjami.

Zajęcia uzupełniające nie są obowiązkowe, skierowane są do osób chcących poszerzyć wiedzę oraz kompetencje terapeutyczne. Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc, ponieważ zajęcia mają charakter kameralny. W przypadku warsztatów uzupełniających możliwy jest udział w wybranych zajęciach. Warsztaty mają charakter otwarty, mogą wziąć w ich udział także osoby, które nie są uczestnikami Akademii Terapii Transpersonalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: info@upraszczanie.pl
W zgłoszeniu prosimy o podanie numeru telefonu, ponieważ chcielibyśmy porozmawiać na temat udziału w Akademii z każdym z uczestników.

Zapraszamy na XII edycję Akademii Terapii Transpersonalnej, szczegóły znajdziesz TUTAJ

Model transpersonalny. Podręcznik warsztatowy

Uzupełnieniem kursu oraz jednocześnie zestawem niezbędnych materiałów szkoleniowych zawierających zarówno wiedzę teoretyczną, jak i zestawy ćwiczeń, jest książka “Model transpersonalny. Podręcznik warsztatowy”. Premiera książki miała miejsce 24 listopada 2017 roku i jej nakład został już niestety całkowicie wyczerpany. Obecnie dostępna jest wersja elektroniczna e-book (w trzech formatach: pdf, e-pub i mobi) oraz audiobook. Autorem książki jest Jarosław Gibas.

Książka
e-book
audiobook

Akademię Terapii Transpersonalnej prowadzą specjaliści i terapeuci w modelu transpersonalnym:

Jarosław Gibas


socjolog, autor książek łączących perspektywę socjologii – opartej głównie na strukturach relacyjnych – inteligencji emocjonalnej oraz psychologii rozwoju świadomości. W ramach swoich kursów (stacjonarnych oraz wideo) uczy umiejętności z obszaru EQ, mindfulness, a także technik i narzędzi terapii transpersonalnej. Na swoim kanale YouTube, obserwowanym obecnie przez kilkadziesiąt tysięcy subskrybentów, regularnie publikuje miniwykłady obejmujące tematykę psychologiczno-socjologicznych mechanizmów radzenia sobie z rzeczywistością, budowaniem relacji czy poprawy jakości życia. Prowadzi również cykl wideorecenzji „Niewidzialne książki”, prezentując w nim bestsellerowe pozycje, które nie są obecne na polskim rynku wydawniczym. Prywatnie pasjonat dużych motocykli. Mieszka z żoną i psem w Katowicach.

Fundacja Hinc Sapientia

Agnieszka Janowska

terapeutka w modelu transpersonalnym, superwizorka specjalistów transpersonalnych. W swojej praktyce terapeutycznej sięga również do medytacji i kinezjologii, co pozwala na przepracowanie różnego rodzaju stresów i blokad z poziomu ciała, umysłu i energii. Wyznaje zasadę, że jedyną drogą jest życie w zgodzie własnymi wartościami. Wtedy wszystko jest prostsze. Prowadzi terapię transpersonalną w Warszawie.

Fundacja Upraszczanie

W poniższym filmie poznasz krótką charakterystykę każdej z osi modelu transpersonalnego:

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda sesja w terapii transpersonalnej, obejrzyj video:​

Więcej informacji o powstaniu i założeniach psychologii transpersonalnej oraz o opartej na niej metodzie terapeutycznej można znaleźć na stronie jaroslawgibas.com

PROCES CERTYFIKACJI TERAPEUTY TRANSPERSONALNEGO:

Aby uzyskać uprawnienia terapeuty transpersonalnego, konieczne jest spełnienie poniższych warunków:


1. Decyzja superiwizorów o dopuszczeniu do certyfikacji.


2. Ukończenie Akademii Terapii Transpersonalnej.


3. W ciągu roku od zakończenia kursu, przeprowadzenie w modelu transpersonalnym co najmniej 50 sesji w modelu transpersonalnym (około 1 sesji tygodniowo), z czego 80% sesji powinno być sesjami odpłatnymi.


4. W ciągu roku od zakończenia kursu, raz na pół roku, osoba ubiegająca się o certyfikat zobowiązana jest przesłać zarejestrowaną sesję audio (anonimową) do superwizora w celu otrzymania informacji zwrotnej na temat przebiegu sesji.


5. W ciągu roku od zakończenia kursu, raz na kwartał, osoba ubiegająca się o certyfikat zobowiązana jest do sesji superwizyjnej, mającej na celu na analizę zdolności, rozwoju oraz pracy z klientem.


6. Uzyskanie pozytywnej, pisemnej opinii od superwizora.

Po spełnieniu w/w warunków uczestnik otrzymuje certyfikat TERAPEUTY TRANSPERSONALNEGO, który potwierdza jego umiejętności i kompetencje oraz pozwala na stosowanie modelu w terapii.

Indywidualne sesje superwizyjne oraz ocena nagranych sesji terapeutycznych są odpłatne.
Superwizje prowadzi Agnieszka Janowska.

Osoby, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji, znajdą się również w wykazie terapeutów transpersonalnych na naszej stronie: LISTA CERTYFIKOWANYCH TERAPEUTÓW TRANSPERSONALNYCH

aktualizacja relacji, bariery osobowości pasywnej, broń, budowanie dystansu, budowanie własnej historii, ciało, cień, czas, czas komunikacji, definiowanie bohatera narracji, diagnoza premortem, ego, emocje, fale istnienia Gravesa, heksagon relacji. list pożegnalny, historia, historia psychologii transpersonalnej, id, idea separacji, idea transpersonalna, imaginatywna komunikacja z osobowością, imperatywy osobowości, inni, inteligencja emocjonalna, jakość osobowości, k oncepcja ja, kliker, kompetencje transpersonalne, komunikacja interpersonalna, komunikacja transpersonalna, komunikowanie osobowości, koncepcja mnie, kurs terapeutyczny, kursy dla terapeutów, materia, metafora orkiestry, misja, model transpersonalny, modele strukturalne, myśli, narracja klienta, narzędzia transpersonalne, narzędzia warsztatowe, odnajdywanie prototypu, oś archetypu, oś czasu, oś motywacji, oś relacji, oś ról, oś świadomości, oś transpersonalna, osie transpersonalne, osobowość, osobowość aktywna, osobowość bliźniacza, osobowość ekspercka, osobowość pasywna, osobowość poprzyszła, osobowości, osobowości prototypowe, perspektywa ról i osobowości, perspektywa transpersonalna, podejście transpersonalne, poziomy Logana, poziomy świadomości, poziomy świadomości Hawkinsa, praca z cieniem, prowokowanie komunikacji, przełączanie systemu propulsyjnego, psychologia transpersonalna, psychologia transpersonalna kurs, psychosynteza, psychoterapia transpersonalna, pułapka celu, role społeczne, równowaga inteligencji, separacja drugiego stopnia, separacja pierwszego stopnia, skuteczność modelu transpersonalnego, sprzymierzeńcy, środowisko, storytelling, strumienie self Becka, superego, świadomość osobowości pasywnej, świadomość relacyjna, świadomość systemu, system propulsyjny, szkolenia terapeutów, szkolenie dla terapeutów, szkolenie terapeutyczne, techniki transpersonalne, teoria dramaturgiczna, terapia rozwoju osobistego, terapia transpersonalna, tożsamość, transpersonalne ja, tworzenie osobowości pod rolę, ukryty symbol, uszczegółowienie wizji, warunkowanie osobowości, warunkowanie roli, wizualizacja relacji, wrogowie, wypożyczenie ciała, wyróżniki archetypu, wzgórze życia, wzorce kulturowe, zadania transpersonalne, zarządzanie kontekstem, zatrudnienie osobowości, zdobywanie broni, zdrowie psychiczne, zmiana w czasie