Akademia Terapii Transpersonalnej


 

Akademia Terapii Transpersonalnej to jedyny w Polsce program szkoleniowy, uczący od podstaw narzędzi i technik transpersonalnych. Szkolenie adresowane jest do osób chcących w skuteczny sposób pracować z klientami indywidualnymi, sportowcami, przedsiębiorcami, a także do tych, którzy poszukują narzędzi do efektywnej pracy z samym sobą.
Szkolenie odbywa się w komfortowej, kameralnej grupie. Jest ono odpowiedzią na problem jakim jest częsta bezsilność lub brak odpowiednich narzędzi do pracy z drugim człowiekiem oraz długi czas trwania klasycznej psychoterapii, który zgłaszają nam odbiorcy naszych szkoleń. Akademia Terapii Transpersonalnej jest szkoleniem kompletnym i wystarczającym do skutecznej pomocy sobie, najbliższym i swoim klientom.

Pełny kurs terapii transpersonalnej obejmuje 7 całodniowych szkoleń oraz 2 dni zajęć praktycznych. Każdy z dni szkoleniowych zawiera część teoretyczną w formie wykładu, jak i część praktyczną pod postacią ćwiczeń w rotujących zespołach 3-osobowych (klient – terapeuta – supervisor). Dodatkowym elementem szkolenia jest indywidualna sesja demonstracyjna zakończona omówieniem wykorzystanych narzędzi i technik oraz feedbackiem grupy. 

 

PROGRAM KURSU:

Etap 1
1. Wprowadzenia do modelu transpersonalnego oraz praca na osi czasu
2. Oś relacji
3. Oś ról
4. warsztat praktyczny

Etap 2
5. Oś motywacji
6. Oś świadomości
7. Oś archetypu
8. warsztat praktyczny
9. Oś transpersonalnej

 

UWAGA! Kurs stanowi spójną całość, dlatego ważna jest kolejność szkoleń. Każde z nich jest kontynuacją i rozwinięciem metody transpersonalnej. Nie ma zatem możliwości dowolnego wybierania szkoleń, w jakich bierze się udział.

*

PROWADZĄCY:

Jarosław Gibas
socjolog, dawniej dziennikarz i publicysta – obecnie nauczyciel. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej i duchowej, psychosocjologii zmiany oraz modelu transpersonalnego. Uczy warsztatowych technik mindfulness oraz medytacji świeckiej. Jest autorem wielu książek z zakresu inteligencji emocjonalnej i duchowej, rozwoju osobistego, terapii transpersonalnej oraz psychologii zmiany.

Agnieszka Janowska
terapeutka w modelu transpersonalnym, superwizorka specjalistów transpersonalnych. W swojej praktyce terapeutycznej sięga również do medytacji i kinezjologii, co pozwala na przepracowanie różnego rodzaju stresów i blokad z poziomu ciała, umysłu i energii. Wyznaje zasadę, że jedyną drogą jest życie w zgodzie własnymi wartościami. Wtedy wszystko jest prostsze. Prowadzi terapię transpersonalną w Warszawie.

*

*

W poniższym filmie poznasz krótką charakterystykę każdej z osi modelu transpersonalnego:

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda sesja w terapii transpersonalnej, obejrzyj video:

 

 

Uzupełnieniem kursu jest PODRĘCZNIK WARSZTATOWY „MODEL TRANSPERSONALNY”

Po każdym szkoleniu wydawane są świadectwa uczestnictwa.

Po zaliczeniu całego programu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii Terapii Transpersonalnej, nie jest jednak ono równoznaczne z uzyskaniem uprawnień certyfikowanego terapeuty transpersonalnego. 

*

XI edycja Akademii Terapii Transpersonalnej odbywa się w Warszawie od września 2023 do czerwca 2024. Więcej szczegółów: X ATT

 

PROCES CERTYFIKACJI TERAPEUTY TRANSPERSONALNEGO:

Aby uzyskać uprawnienia terapeuty transpersonalnego, konieczne jest spełnienie poniższych warunków:
1. Decyzja superiwizorów o dopuszczeniu do certyfikacji.
2. Ukończenie Akademii Terapii Transpersonalnej.
3. W ciągu roku od zakończenia kursu, przeprowadzenie w modelu transpersonalnym co najmniej 50 sesji w modelu transpersonalnym (około 1 sesji tygodniowo), z czego 80% sesji powinno być sesjami odpłatnymi.
4. W ciągu roku od zakończenia kursu, raz na pół roku, osoba ubiegająca się o certyfikat zobowiązana jest przesłać zarejestrowaną sesję audio (anonimową) do superwizora w celu otrzymania informacji zwrotnej na temat przebiegu sesji.
5. W ciągu roku od zakończenia kursu, raz na kwartał, osoba ubiegająca się o certyfikat zobowiązana jest do sesji superwizyjnej, mającej na celu na analizę zdolności, rozwoju oraz pracy z klientem.
6. Uzyskanie pozytywnej, pisemnej opinii od superwizora.

Po spełnieniu w/w warunków uczestnik otrzymuje certyfikat TERAPEUTY TRANSPERSONALNEGO, który potwierdza jego umiejętności i kompetencje oraz pozwala na stosowanie modelu w terapii.

Indywidualne sesje superwizyjne oraz ocena nagranych sesji terapeutycznych są odpłatne.

Superwizje prowadzi Agnieszka Janowska.

 

Osoby, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji, znajdą się również w wykazie terapeutów transpersonalnych na naszej stronie:

LISTA CERTYFIKOWANYCH TERAPEUTÓW TRANSPERSONALNYCH

*