Kolejna edycja Akademii Terapii Transpersonalnej – Warszawa, Kraków


 

Zapraszamy na kolejne edycje Akademii Terapii Transpersonalnej – od listopada 2021 do Warszawy, a od stycznia 2022 – do Krakowa.

Kurs przeznaczony zarówno dla psychologów, coachów, psychoterapeutów, osób wspierających innych, jak i wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem lub poszukujących sposobów rozwiązania własnych problemów.

Model transpersonalny zakłada, że dokonanie zmiany czy rozwiązanie dręczących nas problemów nie wymaga wieloletniej psychoterapii. Każdy z nas posiada zasoby i możliwości, które pozwalają na samodzielną pracę nad sobą i poradzenie sobie z trudnościami w sposób efektywny i trwały.

W terapii transpersonalnej korzystamy z założenia, że na to, kim jesteśmy składa się nie jedna, a wiele osobowości (zwanych subosobowościami) – konstruktów, które tworzą się w naszej psychice w wyniku różnego rodzaju doświadczeń.

Dlatego właśnie zachowujemy się różnie w różnych życiowych sytuacjach i relacjach społecznych. Również dlatego czasami zdarza nam się „stracić kontrolę” czy też skomentować własne zachowanie słowami: „nie wiem dlaczego tak się zachowałem”, „to było silniejsze ode mnie”.

W procesie transpersonalnym wykorzystujemy własną wyobraźnię oraz perspektywę ponadosobową (trans-poza, persona – osoba [łac.]) – dzięki temu możemy spojrzeć na siebie tak, jak widzimy inne osoby – bez identyfikacji z ego. Kiedy obserwujemy działania innych osób, dostrzegamy nie tylko ich problemy, ale często także rozwiązania, które dla samych zainteresowanych nie są już tak oczywiste. Nam samym również znacznie trudniej zobaczyć rozwiązania własnych problemów, które dla osób trzecich są jasne. Ta trudność wynika z identyfikacji z ego – gdy ta znika, rozwiązanie naszych problemów staje się łatwe i zaskakująco szybkie.

 

Akademia Terapii Transpersonalnej składa się z dwóch etapów, na które przypada 7 modułów.  Każdy moduł to całodniowe szkolenie podzielone na część teoretyczną w formie wykładu oraz część praktyczną w formie ćwiczeń w grupach 3 osobowych (klient-terapeuta-supervisor).

Etap I: to 3 moduły w formie zajęć teoretyczno-praktycznych

  1. Oś czasu
  2. Oś relacji
  3. Oś ról

Etap II: to 4 moduły w formie zajęć teoretyczno-praktycznych

  1. Oś motywacji
  2. Oś świadomości
  3. Oś archetypu
  4. Oś transpersonalna

Po zakończeniu całego kursu uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia Akademii Terapii Transpersonalnej. Upoważnia ono do stosowania w pracy metod i narzędzi modelu transpersonalnego, nie daje jednak podstaw do samodzielnego powadzenia terapii transpersonalnej. Aby uzyskać certyfikat terapeuty transpersonalnego należy ukończyć proces certyfikacji. Więcej tutaj: TERAPEUTA

*

NAJBLIŻSZE EDYCJE AKADEMII TERAPII TRANSPERSONALNEJ:

WARSZAWA

I moduł – 13.11.2021
II moduł – 11.12.2021
III moduł – 8.01.2022
IV moduł – 12.02.2022
V moduł – 12.03.2022
VI moduł – 9.04.2022
VII moduł – 14.05.2022

KRAKÓW

I moduł – 22.01.2022
II moduł – 26.02.2022
III moduł – 26.03.2022
IV moduł – 23.04.2022
V moduł – 28.05.2022
VI moduł – 18.06.2022
VII moduł – 9.07.2022

 

CENA ZA 1 SZKOLENIE:
697 zł

*

INFORMACJE I ZAPISY:
proszę kliknąć w link AMT. Zostaną Państwo przeniesieni na stronę organizatora, gdzie znajdują się wszystkie informacje logistyczne oraz możliwość wykupienia udziału.