Szkolenia dla firm


W naszej ofercie znajdują się autorskie szkolenia oraz wykłady prowadzone przez Jarosława Gibasa i kierowane do firm oraz organizacji, które chcą zwiększyć kompetencje oraz umiejętności miękkie swoich pracowników. 

Wykładowca i trener:

Jarosław Gibas, socjolog, trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, autor kilkunastu książek łączących perspektywę socjologii – opartej głównie na strukturach relacyjnych – inteligencji emocjonalnej oraz psychologii rozwoju świadomości. W ramach swoich kursów (stacjonarnych oraz video) uczy umiejętności z obszaru EQ, komunikacji, budowania relacji, motywacji oraz mindfulness, a także technik i narzędzi terapii transpersonalnej. Na swoim kanale YouTube, obserwowanym obecnie przez prawie stotysięcy subskrybentów, regularnie publikuje mini-wykłady obejmujące tematykę psychologiczno – socjologicznych mechanizmów radzenia sobie z rzeczywistością, budowaniem relacji czy poprawy jakości życia. Prowadzi również cykl video recenzji „Niewidzialne książki” prezentując w nim bestsellerowe pozycje, które nie są obecne na polskim rynku wydawniczym. Prywatnie pasjonat dużych motocykli. Mieszka z żoną i psem w Katowicach. 

Więcej informacji:

Wybrane publikacje autora szkoleń:

Każdy z oferowanych obszarów tematycznych może mieć formę zarówno wykładu, jak i szkolenia

Wykład

Wykłady prezentują skondensowaną formę szkolenia, w taki sposób, aby słuchaczom zostały przekazane najistotniejsze treści. Jednocześnie wykład nie jest skróconym streszczeniem szkolenia, ale osobną edukacyjną formą nawiązującą w kontekście narracji, konstrukcji i technik do form wykładów akademickich. Czas wykładu z reguły zamyka się w 60 min., ale może być również dostosowany do indywidualnych potrzeb organizacji zamawiającej. 

Logistyka wykładu

Najlepszym rozwiązaniem na potrzeby wykładu jest wybór sali audytoryjnej zapewniającej wszystkim słuchaczom jednakowy komfort wzrokowy, jak i akustyczny. Ilość uczestników jest ograniczona jedynie wielkością sali (organizowaliśmy już wykłady dla ponad 300 słuchaczy). Przy dużej ilości uczestników zalecana jest technologia umożliwiająca powiększenie flipchartu, tak by wszyscy uczestnicy wykładu mogli komfortowo śledzić pojawiające się na nim treści. Wykład wymaga również nagłośnienia wykładowcy, który w takich sytuacjach wykorzystuje mikrofon nagłowny z systemem bezprzewodowym. 

Koszt wykładu wynosi 3 500 zł netto. Fakturę powiększoną o 23% stawkę VAT wystawia Fundacja Hinc Sapientia. W przypadku organizacji wykładu poza województwem śląskim dodatkowym kosztem dla organizatora jest zapewnienie noclegu wykładowcy na dobę przed szkoleniem. 

Szkolenie

Szkolenie prowadzone jest w dwóch półtoragodzinnych modułach z piętnastominutową przerwą na serwis kawowy, z których pierwszy rozpoczyna się zazwyczaj o godzinie 11:00. Oznacza to, że szkolenie kończy się o godz. 14:15. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie pisemnej, zamieszczone w dedykowanej teczce, notes, długopis oraz (rozdawane na zakończenia szkolenia) świadectwa uczestnictwa w szkoleniu. 

Logistyka szkolenia

Układ krzeseł na sali zależy od liczby uczestników szkolenia. Przy czym badania wskazują, że najbardziej efektywna grupa szkoleniowa waha się od 12 do 16 osób – wówczas też najlepszym rozwiązaniem jest układ krzeseł w tzw. podkowie. Maksymalna ilość uczestników szkolenia nie powinna przekraczać 24 osób. W trakcie szkolenia wykorzystywany jest wyłącznie flipchart – szkolenia są prowadzone bez prezentacji z wykorzystaniem projektora. Niezbędny jest dostęp do sali dla trenera na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego modułu. Jeśli bezpośrednio po szkoleniu pojawią się pytania uczestników, to czas szkolenia może się wówczas wydłużyć. 

Koszt szkolenia wynosi 7 000 zł netto. Fakturę powiększoną o 23% stawkę VAT wystawia Fundacja Hinc Sapientia. W przypadku organizacji szkolenia poza województwem śląskim dodatkowym kosztem dla organizatora jest zapewnienie noclegu trenera na dobę przed szkoleniem. 

Bieżąca oferta szkoleń

Jak się dogadać w miejscu pracy?

prowadzi: Jarosław Gibas

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem zapytaj o wolne terminy lub o uszczegółowienie oferty.

Pracownicy doświadczający dysfunkcji komunikacyjnej w ramach współpracy w jednej firmie najczęściej przypisują trudności komunikacyjne różnicy wiedzy, umiejętności, doświadczeń lub poziomu intelektu. Dotyczy to zarówno komunikacji poziomej pomiędzy pracownikami tego samego szczebla, jak i komunikacji pionowej pomiędzy przełożonym i podwładnym. Okazuje się jednak, że najczęstszą bariera komunikacyjną niweczącą możliwość skutecznego i efektywnego „dogadywania się” są poziomy komunikacyjne przypisane do poziomów świadomości w konkretnych obszarach zawodowej aktywności i związane z perspektywą postrzegania swojego miejsca, celu czy roli w otaczającej organizacyjnej rzeczywistości oraz zdolności interakcji z tą rzeczywistością. Umiejętność dostrzeżenia, że za brakiem możliwości skutecznej komunikacji mogą się kryć odkryte przez Logana poziomy, a nie niechęć, brak wiedzy czy intelekt interlokutora stanowi pierwszy i jednocześnie niezbędny krok do rozwiązania problemu. Oferowane szkolenie „Jak się dogadywać w miejscu pracy” oferuje nie tylko samą wiedzę jak diagnozować poziomy komunikacyjne w skali Logana – zarówno własne, jak i osoby po drugiej stronie procesu komunikacyjnego – równie konkretne narzędzia i rozwiązania pozwalające znacznie poprawić, ułatwić i udrożnić mechanikę komunikacyjną w danej organizacji. Co więcej pozwala również zdobyć umiejętność takiej współpracy z drugą osobą – zarówno w roli równorzędnej, jak i lidera – która umożliwia pokonywanie poziomów prowadząc do zmiany perspektywy własnej roli w strukturach organizacyjnych zapewniając większą sprawczość nie tylko samej komunikacji, ale też zawodowej aktywności.

Inteligencja emocjonalna: zarządzanie emocjami

prowadzi: Jarosław Gibas

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem zapytaj o wolne terminy lub o uszczegółowienie oferty.

Zarządzanie emocjami nie polega na tym, by je odrzucać i ich nie odczuwać. To, że się w nas pojawiają, to naturalny proces, na który najczęściej nie mamy wpływu. Złość, irytacja, lęk czy rozdrażnienie są stałym elementem gry zwanej życiem. Wszyscy ich doświadczamy i zagraża nam nie to, że się pojawiają, ale wyłącznie to, czy pozwolimy, aby przejęły nad nami kontrolę. Zarządzanie emocjami to proces odzyskiwania kontroli nad własnym systemem emocjonalnym i jednocześnie zdobywanie umiejętności diagnozy oraz poskramiania emocji innych ludzi. Mamy prawo sobie z tym nie radzić, bo żaden oficjalny system edukacyjny nie wyposażył nas w takie umiejętności. Ale warto to zmienić. Zarządzanie emocjami może w znacznym stopniu podnieść jakość naszego życia: prywatnego, zawodowego oraz relacyjnego. Korzyści z opanowania takich umiejętności są ogromne, co potwierdzają uczestnicy naszych szkoleń. Dlaczego zatem nie spróbować samemu jak to działa? Dlaczego nie skorzystać z tej wiedzy i nie ułatwić sobie życia?

Eksplorowanie świata emocji, zarówno własnych, jak i tych, którymi kierują się inni ludzie, może być fascynującą przygodą poznawania ukrytych, jakże jednak istotnych mechanizmów odpowiedzialnych za nasze reakcje, współdziałanie z innymi ludźmi oraz relacji, którą budujemy z samymi sobą. Zapraszamy na całodniowe szkolenie oferujące wiedzę z obszaru inteligencji emocjonalnej oraz techniki i narzędzia zarządzania emocjami. Kilka godzin Twojej uwagi zogniskowanej na emocjonalnym świecie może być niezwykle cenną inwestycją, przynoszącą nie dające się przecenić życiowe profity.

Sprzedaż: budowanie relacji z klientem

prowadzi: Jarosław Gibas

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem zapytaj o wolne terminy lub o uszczegółowienie oferty.

Do procesu sprzedaży często pochodzimy z dużą rezerwą i wątpliwościami. Nie lubimy, kiedy się nam cokolwiek „wciska”, usilnie przekonuje, nadmiernie zachwala itp. Trudno zatem, abyśmy uwierzyli, że namawianie do zakupu czegoś, na co niekoniecznie mamy ochotę, ma jakikolwiek sens. Dzisiaj tak wielu sprzedawców popełnia dający się wyczuć na kilometr błąd: nie tylko nie wierzą w to, co sprzedają, ale też nie wierzą w to, że sprzedaż może być czymś więcej, niż tylko „wciskaniem”.  Ale sprzedaż nie musi być nudnym, niewdzięcznym zajęciem. Może być fascynującym procesem budowania trwałej, opartej na zaufaniu relacji pomiędzy sprzedawcą i klientem. Wówczas sama sprzedaż staje się efektem ubocznym tej relacji. Klient kupuje to, co chce, od tego, od kogo chce, czego wartość sam odkrywa i do czego nie ma potrzeby go namawiać. Klient nie dokonuje transakcji zakupowej – on inwestuje w korzyść, kierując się zbudowanym do sprzedawcy zaufaniem opartym na prawdzie, rzetelności i wspólnie podzielanych wartościach. Tu kończy się sprzedaż, a zaczyna psychologia i socjologia relacji. I tylko wtedy ten system działa, zapewniając bezpieczeństwo i komfort zarówno klientowi, jak i sprzedawcy. Szkolenie to skierowane jest do wszystkich tych osób, które zawodowo zajmują się sprzedażą i chciałyby zdobyć umiejętności nie tyle związane z samymi technikami sprzedażowymi, ale z opartym na zaufaniu efektem wiązania klienta ze sprzedawcą, produktem (usługą), czy marką. Fundamentem szkolenia jest motywacja sprzedawców poprzez ćwiczenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozumienia sprzedaży jako czegoś więcej, niż tylko wymiany towaru za pieniądze, czy „robienia wyniku”. W ujęciu tego szkolenia sprzedaż to proces budowania zaufania klienta do sprzedawcy oraz marki, których docelowo staje się ambasadorem.

Sztuka komunikacji

prowadzi: Jarosław Gibas

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem zapytaj o wolne terminy lub o uszczegółowienie oferty.

Bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie znaczenie ma to, w jaki sposób kontaktujemy się z innymi ludźmi i jak wielki wywiera to wpływ na to, w jaki sposób – przychylnie czy też nie będą do nas nastawieni. Konflikty, nieudane związki, problemy w relacjach wolimy składać na karb odmiennych cech charakteru odpowiedzialnych za to, że nie potrafimy się z kimś na odpowiednim poziomie dogadać. I dotyczy to każdego procesu komunikacji, w każdym rodzaju relacji. A zatem również w komunikacji pracownika z szefem i szefa z pracownikiem. To, co i w jaki sposób mówimy, to, jak jest zbudowany nasz komunikat oraz to, czy aby na pewno rozumiemy zasady rządzące komunikacją, ma znaczny wpływ na nasze życie zarówno prywatne, jak i zawodowe. Bo i owszem można na przykład swój pierwszy dzień w pracy spędzić bez tej wiedzy, ale skutkuje to sporym prawdopodobieństwem, że sympatię i zaufanie innych będziemy musieli zdobywać dużo dłużej, a po drodze pokonać wiele niepotrzebnych i czasem nieprzyjemnych niespodzianek. Dzięki wiedzy o tym, w jaki sposób przebiegają procesy komunikacyjne, od czego zależy ich skuteczność, jaki wpływ na zjednywanie sobie przychylności innych ma to, co i jak mówimy, możemy naprawdę znacznie zmienić, ulepszyć jakość naszego życia. Szkolenie to zostało stworzone, by w maksymalnym stopniu dawać użyteczną wiedzę, która będzie przydatna w relacjach prywatnych, rodzinnych, partnerskich, kumplowskich, a także w pracy, w firmie, organizacji, czy zespole.

Motywacja. Co robimy nie tak?

prowadzi: Jarosław Gibas

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem zapytaj o wolne terminy lub o uszczegółowienie oferty.

Praca nad podniesieniem motywacji lub poradzeniem sobie z jej brakiem często przynosi mizerne i raczej krótkotrwałe efekty. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wciąż pokutująca wiara w to, że problemy z motywacją można rozwiązać za pomocą jej podsycania, podkręcania czy podgrzewania. To klasyczne podejście, w którym myli się skutek z przyczyną. Ponieważ – na co wskazują najnowsze i potwierdzone szeregiem eksperymentów i badań ustalenia naukowców – źródła problemów z motywacją nie znajdują się w samych procesach motywacyjnych, ich jakości czy mechanice, ale zupełnie gdzie indziej. Najnowsza wiedza z zakresu motywacji, ale co najważniejsze także szereg potwierdzających ją eksperymentów i badań wskazują, że usunięcie działań tego, co demotywuje jeszcze nie oznacza, że nagle w magiczny sposób ta motywacja się w nas pojawi. Bo jest ona efektem zupełnie innych warunków, które musimy stworzyć innym ludziom oraz samym sobie, by móc w pełni skorzystać z tego, co może nam zaoferować. Do tego zaś nie wystarczą już zdezaktualizowane i wielokrotnie naukowo podważane metody oparte na “kiju i marchewce”, na karze i nagrodzie czy też na straszeniu karą i rozsiewaniu czaru obietnic nagrody. Potrzebna jest taka regulacja, która wprowadza do systemu świadomą, opartą na precyzyjnej wiedzy co do jego zasad funkcjonowania równowagę. Wówczas dopiero pojawia się wewnątrzsystemowa motywacja, dzięki której osiągana jest najlepsza możliwa jakość i sprawczość, przy jednoczesnym zbalansowanym, ekologicznym działaniu całego układu.

Mindfulness: narzędzia poprawy jakości życia i pracy

prowadzi: Jarosław Gibas

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem zapytaj o wolne terminy lub o uszczegółowienie oferty.

Im więcej otaczająca rzeczywistość produkuje bodźców, tym częściej im ulegamy, przez co tracimy nie tylko efektywność, ale też życiową harmonię i równowagę. Pojawia się stres, natłok myśli, spada umiejętność koncentracji i odporność na przeciwności losu, czy zawodowe wyzwania. Rozwiązaniem nie jest udawanie, że nas to nie dotyczy, ale akceptacja takiej, a nie innej rzeczywistości i znalezienie w nas samych najlepszych sposobów na odzyskanie równowagi w naszych dotychczasowych systemach i środowiskach – związkach, rodzinie i pracy. Dzięki narzędziom mindfulness nasza głowa wraca na swoje właściwe miejsce, by znajdować się dokładnie tam, gdzie w danej chwili znajduje się nasze ciało. Powraca efektywność, sprawczość i spokój. Pojawia się również to, co najcenniejsze – radość życia, spełnione budowanie relacji, a praca zaczyna nas cieszyć, zamiast jedynie męczyć. Uświadomienie sobie mechanizmów działania własnego mózgu bywa niezwykle odkrywcze i pomocne w szybkiej rekonfiguracji naszych nawyków, przekonań oraz rodzaju aktywności. To pierwszy i niezbędny krok na drodze do uważności. Kolejny krok to wykorzystanie najbardziej skutecznych narzędzi. Gros z nich wypracowano w wielu tradycjach i kulturach przed setkami i tysiącami lat. Jeśli są skuteczne do dzisiaj, to wystarczy je obrać z niepotrzebnego bagażu wierzeń, czy światopoglądów, by skorzystać z ich uzdrawiającej siły. Wówczas na efekty naprawdę nie trzeba długo czekać. Szkolenie skierowane jest zarówno do tych osób, które chcą poprawić jakość swojej życiowej aktywności w relacjach z innymi – przyjaciółmi, partnerami czy rodziną – jak i samymi sobą. Również do tych, którzy chcą wykorzystać techniki i narzędzia mindfulness do poprawy jakości swojej pracy – zwiększenia jej efektywności przy jednoczesnym wyeliminowaniu efektu zmęczenia, czy wypalenia zawodowego.

Samoorganizacja

prowadzi: Jarosław Gibas

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem zapytaj o wolne terminy lub o uszczegółowienie oferty.

Jednym z podstawowych profitów płynących z właściwiej samoorganizacji jest nasza życiowa efektywność. Jednak nie taka, która wiąże się z przeciążeniem systemu, ale jego harmonijną, zrównoważoną funkcjonalnością, która osiągana jest bez potrzeby wypruwania sobie żył. Tutaj bardziej opiera się ona na sprycie i takim wykorzystaniu możliwości i zasobów, które przynoszą najlepszy, możliwy do uzyskania, efekt najmniejszym kosztem energetycznym, a dokładniej mówiąc za pomocą takiego gospodarowania energią, w której uzyskujemy największą sprawczość w zrównoważonym funkcjonowaniu systemu. Samoorganizacja życia przypomina trochę układanie puzzli, z tą jednak różnicą, że nigdy nie mamy pewności, że w otwieranej paczce znajduje się dokładnie taka ilość klocków, jaka jest potrzebna, by stworzyć nasze życiowe dzieło i czy aby na pewno dysponujemy na początku drogi właściwymi puzzlami. Dlatego rozpoczęcie samoorganizacji nie jest równoznaczne z rozpoczęciem układania klocków – najpierw trzeba się do tego procesu przygotować. Jeśli tego nie zrobimy z odpowiednim zaangażowaniem, odpowiednio solidnie i właściwie, to prędzej czy później na naszej życiowej ścieżce pojawią się blokady – czegoś nam zabraknie, albo coś nadmiarowego, zupełnie zbędnego będzie nam przeszkadzać. Szkolenie “Samoorganizacja” proponuje zarówno przygotowanie do systemowej samoorganizacji, jak i narzędzia, za pomocą których możemy wdrożyć w życie nowe nawyki, pozwalające znacznie podnieść naszą życiową efektywność i sprawczość, z jednoczesną zbalansowaną gospodarką zarządzania energią.

Dotychczas prowadziliśmy szkolenia dla:

Klienci

psychologia, socjologia, inteligencja emocjonalna, zarządzanie emocjami, Jarosław Gibas, psychologia transpersonalna, relacje, rozwiązywanie problemów, terapia, wsparcie psychologiczne, inteligencja duchowa, wykłady psychologiczne, mindfulness, uważność, Jarosław Gibas youtube, zarządzanie energią, psychologia rozwoju, inteligencja duchowa, mindfulness, wykłady o psychologii, psychologia transpersonalna, motywacja, jak motywować siebie, jak motywować innych, sztuka komunikacji, jak się komunikować, skuteczna komunikacja, umiejetność komunikowania się, budowanie relacji, rekonstrukcja relacji, dbanie o relacje, rozwój relacji, zasady komunikowania się, jak stworzyć szczęśliwe relacje, samoorganizacja, jak się zorganizować, jak zarządzać sobą, jak zarządzać stresem, regulacja emocji, panowanie nad emocjami, radzenie sobie z emocjami, rozpoznawanie emocji, diagnoza emocjonalna, sprzedaż, umiejętności sprzedażowe, jak zostać sprzedawcą, skuteczna sprzedaż, sztuka sprzedawania, nauka sprzedaży, efektywna sprzedaż, komunikacja z klientem, rozwiązywanie problemów z klientem, współpraca z klientem, dogadywanie się z klientem, budowanie historii sprzedaż, budowanie relacji sprzedażowych, sprzedaż organiczna, jak podnieść wyniki sprzedażowe, jak nauczyć ludzi sprzedawać, techniki sprzedaży narzędzia sprzedaży, umiejętność sprzedaży, zarządzanie czasem, planowanie, zarządzanie projektami, zorganizowanie, błędy motywacyjne, jak nie motywować, motywowanie siebie, automotywacja, motywowanie pracowników, motywowanie zespołu, techniki uważności, uważność w pracy, umiejętności mindfulness, praktyka mindfulness, praktyka nieformalna,. uważność na codzień, bycie tu i teraz, obecność, świadomość, autoświadomość, sprint ultraadresowy, samostanowienie, realizacja celów, strategie motywacyjne, model flow, poczucie flow, idea flow, utrata motywacji, spadek motywacji, jak podnieść motywację, efekt bezwładności, autonomia, autonomia w motywacji, motywacja zewnętrzna, motywacja wewnętrzna, motywacja wycofania, motywacja podejścia, osobowość pasywna, osobowość aktywna, system propulsyjny, model propulsyjny, kontrakt motywacyjny, samozaufanie, rozpoznanie predyspozycji, detekcja zasobów, automapowanie, instrukcje warunkowe, rutyna, zarządzanie energią, strukturalizacja wiedzy, katalogowanie wiedzy, czytanie akapitowe, osie przestrzeni, heksagon relacji, awatary w relacjach, osobowość relacyjna, komponenty osobowości, atrybuty osobowości, priorytetyzacja, bilans wymiany, relacja transakcyjna, poziomy intymności, intymność w relacjach, prywatność w relacjach, przestrzeń komfortu, relacyjny dyskomfort, rozwiązywanie konfliktów, trójkąt relacyjny, analiza transakcyjna, ratownik, ofiara, oprawca, zdezaktualizowane strategie, struktury narracyjne, stroytelling, rekontraktowanie, sekwencja komunikacyjna, składowe komunikacji, warunki komunikacji, proces budowania wrażenia, percepcja, apercepcja, błędy atrybucji, efekt halo, efekt pierwszeństwa, błąd łagodności, błąd tendencji centralnej, bariery komunikacyjne, model dramaturgiczny, mowa ciała, znaczenie mowy ciała, uścisk dłoni, ręka w kieszeni, gesty dłoni, co zrobić z nogami, co zrobić z rękami, gestykulacja, mimika, mikromimika, rozpoznawanie mowy ciała, postawa, otwartość, skrytość, mowa twarzy, kontakt wzrokowy, brak kontaktu wzrokowego, budowanie zainteresowania, budowanie więzi, powitanie, zaproszenie, aktywne słuchanie, zebranie danych, odkrycie podobieństw, raport, balansowanie treści, kreacja zapamiętania, konstrukcja więzi, reguła zgodnych wartości, korzystanie z kategoryzacji, kategoryzacja, narracje storytellingowe, podróż bohatera, szkolenie, szkolenia, szkolenie dla pracowników, szkolenia firmowe, szkolenie zamknięte, warsztaty, zdobywanie nowych umiejętności, dokształcanie się, podnoszenie kwalifikacji, certyfikowane szkolenie, certyfikat szkoleniowy, wykład, materiały szkoleniowe, prowadzenie szkolenia, szkolenia dla organizacji, autorskie szkolenia, skuteczne szkolenia, szkolenie się