misja


Fundacja Hinc Sapientia ma na celu:

  • działanie na rzecz twórczego i harmonijnego rozwoju osobistego, psychologicznego, społecznego, fizycznego i duchowego
  • podnoszenie świadomości i kompetencji w zakresie inteligencji emocjonalnej i duchowej
  • edukację społeczną
  • promowanie zdrowego stylu życia.

Realizujemy cele fundacji poprzez organizację otwartych szkoleń, warsztatów, wykładów, sesji mentoringowych oraz spotkań, na których można poznać proste i skuteczne narzędzia pracy z duchowością na poziomie ponadreligijnym, do rozwoju własnego potencjału i kreatywności oraz odnalezienia sensu i pełni życia.

Szanujemy światopogląd  i wierzenia uczestników naszych warsztatów i szkoleń, nie narzucamy rozwiązań, pokazujemy jedynie dostępne ścieżki wewnętrznego rozwoju.

 

 

Aby Fundacja mogła realizować swoje cele statutowe, konieczne są środki, które pozwolą na jej działalność. Część z naszych projektów realizowana jest pro bono i może powstać wyłącznie dzięki wsparciu Mecenasów i Sympatyków fundacji.