Warsztat “Autoterapia. Jak uporać się z przeszłością?” Warszawa, 9.03.2024


 

 

 

prowadzi:
Jarosław Gibas

miejsce:
Centrum Biznesowo – Konferencyjne „Ogrodowa 58”
ul. Ogrodowa 58
Warszawa
sala „VIP”

czas:
09.03.2024
godz. 11.00 – 14.15

 

 

Pomysł tego warsztatu zrodził się wraz z czytelniczym zainteresowaniem książką Jarosława Gibasa Autoterapia oraz cyklem filmów Przypadek. Czytelnicy i widzowie  pytaniali o  konkretne ćwiczenia i narzędzia, dzięki którym będą mogli rozwiązać swoje problemy, które pozostawiła w nich przeszłość – zarówno dzieciństwo, jak i wydarzenia z młodości. Pytano o to, w jaki sposób rozpoznawać i rozumieć  rzeczywiste przyczyny problemów, a także o to, co zrobić, aby pozbyć się rozmaitych traum z dzieciństwa, aby przestały doskwierać i kierować obecnymi działaniami. Warsztat Autoterapia. Jak uporać się z przeszłością? jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Został tak przygotowany, by w prosty i przejrzysty sposób wyposażyć jego uczestników w konkretne narzędzia służące rozwiązaniu problemów, które od lat wpływają negatywnie na jakość ich życia. Pozwalają na uwolnienie się od nawykowych, automatycznych reakcji, zachowań i sposobów myślenia, dając możliwość całkowitej, trwałej i pozytywnej zmiany.

Cykl Autoterapia składa się z trzech tematycznych warsztatów dedykowanych zdobyciu umiejętności oraz narzędzi samodzielnego rozwiązywania problemów, których źródłem zazwyczaj są zakorzenione w naszej przeszłości (głównie dzieciństwie) nawyki mentalne oraz behawioralne. To rodzaj nabytych lub wykształconych programów, które na różnym etapie naszego życie odzwierciedlali reaktywną potrzebę ochrony pochodzącą z mechanizmów obronnych, którą stosowaliśmy do obsługi bieżących, zazwyczaj traumatycznych lub dyskomfortowych sytuacji, zdarzeń czy interakcji z innymi.

Większość z nich charakteryzuje się tym, że o ile były uzasadnione i często skuteczne we wczesnych etapach naszego życie, o tyle kiedy źródłowe sytuacje czy konteksty środowiskowe już nas nie dotyczą, nadal automatycznie się nimi posługujemy, co w większości przypadków uprzykrza czy utrudnia nam życie. Te nieaktualne strategie często pozostają ukryte w naszej nieświadomości, działają z zaskoczenia często wywołując nieracjonalne zachowania, które nie przystają do naszej obecne rzeczywistości.

Rolą warsztatów jest uświadamianie automatycznych i nawykowych zachowań oraz zdobycie skutecznych narzędzi do samodzielnej pracy mającej na celu ich eliminację lub też na tyle osłabienie ich siły, by przestały odgrywać znaczącą rolę w naszym dorosłym życiu.

*

Koszt uczestnictwa:
cena regularna: 497 zł
*
WYKUP UDZIAŁ W PROMOCYJNEJ CENIE:

do 24 lutego – 397 zł
25 lutego  – 2 marca – 447 zł

 

INFORMACJE:
biuro@fundacjahs.org
tel. 607168 262

*

Kolejne szkolenia z cyklu AUTOTERAPIA:

Jak uzdrowić relacje?
20.04.2024, godz 11.00
Warszawa, Ogrodowa 58
 
Jak odbudować poczucie własnej wartości?
01.06.2024, godz 11.00
Warszawa, Ogrodowa 58

*

*

akceptacja, apercepcja, autodiagnoza, autoterapia, emocje, emocjonalne wyczerpanie, gniew, instrukcja warunkowa, inteligencja emocjonalna, jarosław gibas, warsztat praktyczny, lęk, lęk przed odrzuceniem, naprawianie relacji, narzędzia terapeutyczne, niepokój, pierwotna rana, poczucie własnej wartości, pokonywanie lęku, potrzeba akceptacji, praca z traumą, trauma z dzieciństwa, programowanie lingwistyczne, przekonania, praca z przekonaniami, zmiana przekonań, psychologia, psychologia transpersonalna, relacje, repercepcja, rola ofiary, role społeczne, rozczarowanie, rozwiązywanie problemów, samopomoc psychologiczna, sesja terapeutyczna, socjologia, stres, style przywiązania, traumy międzypokoleniowe, trudne dzieciństwo, wychodzenie z lęku, zamartwianie się, zarządzanie emocjami, świadomość, żal, nawyki, nawyki emocjonalne, deformowanie nawyków, zmiana nawyków, praca z nawykami, praca ze świadomością, uważność, obecność, mindfulness, autonomia emocjonalna, szacunek, empatia, współczucie, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z relacjami, budowanie relacji, jak sobie radzić z konfliktami, zażegnywanie konfliktów, rozbrajanie konfliktów, zrozumienie siebie, diagnozowanie siebie, terapia, terapia własna, uzdrowienie, uwolnienie, wyzwolenie, akceptacja siebie, akceptacja niedoskonałości, spojrzenie na siebie, dystans do siebie, dystans do swoich problemów, uzdrowienie emocjonalne, praca z zaburzeniami, świadoma osobowość, świadomość osobowości, cechy wrodzone, cechy nabyte, dziedziczenie traumy, dziedziczenie problemów, dziedziczenie lęku, dziedziczenie niepokoju, samouzdrowienie, uwolnienie od lęku, uwolnienie od niepokoju, samowspółczucie, wybaczenie sobie, pokochanie siebie, radzenie sobie z myślami, radzenie sobie z przeszłością, ignorancja emocjonalna, deficyty emocjonalne, trudne emocje, szkolenia Jarosław Gibas